Norrköpings kommun

Kommunen har identifierat brister i avtal och upphandlingar hos IT-enheten

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 13:00 CET

Norrköpings kommun har identifierat allvarliga brister i avtal och upphandlingar hos IT-enheten. Leverantörer har fått leverera varor och tjänster till kommunen utan föregående upphandling. Den förlust som kommunen har åsamkats på grund av detta är sannolikt betydande. För att få klarlagt huruvida något brott har begåtts har kommunen lämnat in en polisanmälan och information har överlämnats till åklagare. Kommunen kommer också att tillsätta en grundlig revisionsutredning av verksamheten.

Ett av de allvarligare fallen är ett avtal som träffades mellan kommunen och en leverantör för femton år sedan avseende tjänsten att administrera det interna IT-nätet. Avtalet löpte på tre år med en option på maximalt två års förlängning. Avtalet förlängdes 2004 och löpte ut 2006. Trots att ingen ny upphandling genomförts har leverantören fått fortsätta leverera till kommunen, under ytterligare tio år.

- Vi ser allvarligt på det inträffade och har därför valt att agera. Vi har valt att lämna in en polisanmälan för att se huruvida ett brott har begåtts. Förutom polisanmälan kommer vi också att tillsätta en extern grundlig revisionsutredning av verksamheten för att granska hur man hanterar upphandlingar och avtal. Det är viktigt att medborgarna kan lita på att deras skattepengar används på rätt sätt och företag ska kunna lita på att kommunen följer Lagen om offentlig upphandling, säger administrativa chefen Per Bäckström.

Upplysningar:
Per Bäckström
Titel: administrativ chef
Telefon: 073-020 20 97
E-post: per.backstrom@norrkoping.se
______________________________________________________________________
Avsändare: Louise Flygt, kommunikationsdirektör
Telefon: 011- 15 11 94

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!