Kävlinge kommun

Kommunen köper fastigheten Festival Parks

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 13:40 CEST

Under en tid har Kävlinge kommun fört förhandlingar om förvärv av fastigheten Löddeköpinge 23:13. Fastigheten är belägen i Löddeköpinge intill handelsplatsen i norra delen av Marbäcksområdet och kallas i folkmun Festival Parks.

Köpet omfattar lite drygt 100 000 kvadratmeter mark och det är mark som redan är planlagd för industri och handel, dock inte för livsmedelhandel.

– Köpet innebär att kommunen har större markberedskap för utveckling av handel i anslutning till det redan väletablerade handelsplatsområdet, säger Pia Almström kommunstyrelsens ordförande.

– Vår ambition är också att det ska innebära att utvecklingstakten för hela området ökar.

Kommunen antog i slutet av förra året en detaljplan som medger verksamhetsutveckling i den södra delen av Marbäcksområdet, utmed Köpingevägen (området där idag Lödde GK och Tumba golf finns).

– Det nu aktuella köpet innebär ingen förändring i hanteringen och processen av södra Marbäcksområdet, men det nyförvärvade området ger möjligheter för ett större inslag av handel, säger Fredric Palm strategisk planeringschef.

Kommunen har tidigare ägt fastigheten men sålde den 1999 till Festival Parks som skulle utveckla området enligt ett eget koncept med bland annat upplevelsecenter, outletbutiker och biograf. Etableringen och byggnationen kom aldrig igång och nu tretton år senare köper kommunen alltså tillbaka marken. Det slutgiltiga beslutet om köpet tas på kommunfullmäktige den 12 november 2012.

För mer information kontakta gärna Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande tel 0709-73 91 11 eller Fredric Palm, strategisk planeringschef tel 0709-73 91 84.

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!