Örnsköldsviks kommun

Kommunen och Övikshem i gemensamma planer för tryggt boende för äldre i Sidensjö

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2018 13:57 CET

Omsorgsnämnden i Örnsköldsvik kommer vid sammanträdet 21 mars att lägga fram ett förslag om investering i ett nytt vård- och omsorgsboende i Sidensjö. Boendet föreslås få 10 lägenheter och placeras i anslutning till Sidensjö demensboende. Den byggnad som tidigare inrymde Sidensjögårdens korttidsverksamhet rivs för att ge plats åt det nya boendet. Beslut om investering kan tidigast tas av kommunfullmäktige i maj.

Parallellt med satsningen på ett nytt vård- och omsorgsboende väntas omsorgsnämnden fatta beslut om att samla verksamheten i Sidensjö runt det nya boendet. Fyrklöverns avvecklas som kommunalt vård- och omsorgboende och omvandlas istället till trygghetsboende. Kommunen och Övikshem har skrivit en avsiktsförklaring som innebär att Övikshem köper fastigheten och bygger om Fyrklövern till ett trygghetsboende med 10-15 lägenheter.

– Det ingår i Övikshems uppdrag att verka för fler trygghetsboenden. Vi driver redan Lindens trygghetsboende och ser nu en möjlighet att rusta upp Fyrklövern och erbjuda ett trivsamt trygghetsboende utanför centralorten, säger Lars Österlund, vd Övikshem.

– Många i Sidensjö har engagerat sig för att det även fortsättningsvis ska finnas verksamheter som skapar arbetstillfällen samt boendemöjligheter för äldre på orten. Just ett trygghetsboende har varit ett alternativ som nämnts. Därför känns det väldigt bra att vi nu, tillsammans med Övikshem, kan presentera en lösning som innebär att Sidensjöborna får tillgång till fler platser inom olika boendeformer, säger Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande.

Verksamheten vid Fyrklöverns vård- och omsorgsboende fortsätter tillsvidare. Avvecklingen påbörjas inte förrän ett nytt vård- och omsorgboende i Sidensjö börjar ta form. Boendet beräknas kunna stå klart tidigast hösten 2020.

– Personalen vid Fyrklövern har fått information om planerna idag. De kommer att få flytta med till det nya vård- och omsorgsboendet. Där kommer också Träffpunkten att ha sin verksamhet. Hemtjänsten, som idag utgår från gamla delen av Sidensjögården, kommer att få en ny lokal men var den placeras är ännu inte bestämt, säger Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för särskilt boende.

YTTERLIGARE INFORMATION
Glenn Nordlund, ordförande kommunstyrelsen, 070 – 558 81 53
Anna-Belle Strömberg, ordförande omsorgsnämnden, 070 – 190 49 49
Lars Österlund, vd Övikshem, 070 – 665 17 25
Patrik Palm, avdelningschef fastighetsavdelningen 070 – 514 51 09
Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef särskilt boende, 070 – 190 59 09
Lena Hurtigh, avdelningschef ordinärt boende, 070 – 190 89 65

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.