Linköpings kommun

Kommunen satsar på att få långvarigt arbetslösa i arbete

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 11:10 CEST

Fler ska få hjälp att komma ut i riktiga jobb. Därför kommer kommunen att använda medel från tidigare överskott för att få ned arbetslösheten bland personer med långvarigt försörjningsstöd. 3,3 miljoner av kommunens markeringsmedel avsätts nu till insatser så att fler kan bli självförsörjande.

- Det går bra för Linköping, vi har en stark arbetsmarknad och en låg arbetslöshet. Trots det finns grupper som står väldigt långt utanför. Det gäller särskilt personer som varit arbetslösa under lång tid och uppbär långvarigt försörjningsstöd. Samtidigt som försörjningsstödet i stort sjunker i Linköping har den här gruppen ökat. Vi vill ge fler människor vägar till egen försörjning, säger Mikael Sanfridson, kommunalråd (S).

Koalition för Linköping (S, MP, L) bedömer att kommunen kan och bör höja ambitionerna kraftigt för att stärka vägarna till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden. En metod har utvecklats för att göra personer med långvarigt försörjningsstöd anställningsbara, genom att i nära samverkan med arbetsförmedlingen stödja medborgaren i den effektivaste vägen till arbete.

Kommunen fördubblar insatsen på området. Målsättningen är att 300 personer, som varit aktuella för försörjningsstöd i minst 18 månader ska ges möjlighet till studier eller arbete.

Vägen till egen försörjning kan se väldigt olika ut. Därför går projektet ut på att erbjuda skräddarsydda lösningar till varje individ. Det kan handla om en kombination av studier, praktikplatser och social träning som leder vidare till anställning.

- Möjligheten att koppla på rätt samverkande kompetens och insatser från både kommun och arbetsförmedling och tid att möta individen där den befinner sig i processen har varit ett vinnande koncept och det bygger vi nu vidare på, säger Elisabeth Gustafsson, socialnämndens ordförande (S).

I projektet ska barnperspektivet beaktas, deltagare som är föräldrar ska särskilt uppmärksammas.

– Genom att familjen kan försörja sig genom arbete eller studier skapas förutsättningar att bryta den negativa livssituationen. Föräldrar som går i arbete kan vara de förebilder som ett barn eller ungdom behöver och det har enorm betydelse för att minska de sociala klyftor somfinns i Linköping, avslutar Elisabeth Gustafsson.


Mikael Sanfridson, Kommunalråd (S), 013 – 20 70 52

Elisabeth Gustafsson, socialnämndens ordförande (S), 070 – 6029578

Anita Lhådö, Socialchef, 013 – 20 52 91

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.