Upplands-Bro kommun

Kommunen satsar på kultur och fritid

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2015 05:00 CET

Foto: Marco Gustafsson

Kultur- och fritidsfrågorna flyttas från Tillväxtkontoret till ett eget kontor, Kultur- och fritidskontoret. Förändringen träder i kraft den 1 mars och kontorschef blir Bo Sundqvist.

Den styrande koalitionen i Upplands-Bro kommun lyfter kultur- och fritidsfrågorna. Under 2015 ska bland annat en flexibel anläggning planeras och projekteras i samarbete med föreningar i kommunen, Kulturhusets och Brohusets aktiviteter och utbud ska utvecklas utifrån kommuninvånarnas behov och en plan för utvecklingen av kommunens badplatser ska tas fram.

Från 1 mars 2015 bildar därför kultur och fritid ett eget kontor, från att tidigare ha tillhört Tillväxtkontoret. Det innebär att kultur och fritid framöver finns direkt representerat i den kommunala ledningsgruppen. Kontorschef blir Bo Sundqvist, idag kultur- och fritidschef.

– Det här är en positiv förändring som innebär att vi i kultur- och fritidsnämnden får en egen kontorschef som är a jour med våra frågor och kan jobba mer koncentrerat och fokuserat med dem, kommenterar Andrée Wright (MP), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

– Genom att vi blir ett eget kontor så skapas en större tydlighet om var ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna ligger inom kommunen. Det kommer att stärka vårt område inom politiken samt våra möjligheter att skapa ett rikt kultur- och fritidsutbud för medborgarna, dom vi är till för, säger Bo Sundqvist, chef för det nya Kultur- och fritidskontoret.

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu drygt 25 000 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar.