Uppsala kommun

Kommunen satsar stort på servicepunkter på landsbygden

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2017 14:00 CEST

Tio servicepunkter på landsbygden fram till år 2019. Det är kommunens mål med ett nytt projekt som Tillväxtverket har beviljat. Sammanlagt finns det 3,5 miljoner kronor för att förbättra servicen på orter som har färre än 3 000 invånare och mindre än två butiker.

Servicepunkterna ska vara naturliga mötesplatser och ge service som utgår från ortens behov.

– Vi vill ha butiker på vår landsbygd. Vi utgår från det behov som finns av en förbättrad service, men exakt vad servicepunkterna ska bestå av kommer vi fram till tillsammans med de som bor och verkar på landsbygden, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor.

Satsningen är till för det lokala näringslivet i första hand men gynnar även både invånare och besökare. Servicepunkterna kan bestå av dagligvaruförsäljning, post- och apoteksombud, drivmedelsförsäljning och betaltjänster. Utifrån dialogerna med bygden kan de också innehålla kafé, träffpunkt, kommunal information, turistinformation och möjlighet till internetuppkoppling.

Projektet är en del av kommunens landsbygdsprogram och ska leda till en ny samverkansform mellan offentlig och kommersiell sektor.

Under hösten 2017 presenterar kommunen en mer exakt tidsplan och vilka orter som kommer att prioriteras. Projektet ska ta ett helhetsgrepp över hela Uppsala kommun.

– Projektet bygger på ett lokalt engagemang, att det finns en vilja att vara med i projektet från både bygdens sida och från entreprenörerna som ska driva en servicepunkt, säger Malin Ohlsson, landsbygdsstrateg på Uppsala kommun.

Läs mer om landsbygdsprogrammet på www.uppsala.se/landsbygd

För mer information

Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Malin Ohlsson, landsbygdsstrateg
Telefon: 018-727 87 81
E-post: malin.ohlsson@uppsala.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se