Hörby kommun

Kommunen står fast vid beslut om språkintroduktion på Georgshillsskolan

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 13:06 CET

En språkintroduktion för cirka tio ensamkommande flyktingungdomar har i dagarna startat upp på Georgshillsskolan i Hörby. Några föräldrar har uttryckt oro kring hur detta kan påverka skolans övriga verksamhet och vill att introduktionen ska starta upp i andra lokaler. De tycker också att de har fått för lite information om processen inledningsvis. Kommunen står fast vid sitt beslut men väljer inledningsvis att avvakta med att utöka språkintroduktionsgruppen.

- Vi ska arbeta för en god integration i Hörby kommun. Vårt ansvar är också att se till att nyanlända barn- och ungdomar så fort som möjligt kommer igång med sin utbildning, något som är en viktig pusselbit i arbetet med att de ska bli en del av vår kommun. Det finns inga andra lämpliga lokaler i Hörby men den här lokalen har stått tom och är väl anpassad för undervisning. Det är tråkigt att föräldrar upplever att de inte fått tillräckligt med information. Vi tar till oss det och kommer att utvärdera om vi kan göra annorlunda framöver., säger Susanne Meijer, kommunstyrelsens ordförande i Hörby kommun.

Tanken var att språkintroduktionsgruppen skulle utökas efterhand till cirka 20 ungdomar. Det beslutet avvaktar kommunen nu med.

- Vi har stor respekt för den oro som uttrycks och har därför bestämt att vi den närmsta tiden avvaktar med att utöka gruppen ungdomar som kommer ha sin undervisning i lokalen. Gruppen som startar upp kommer undervisas av tre lärare varav två med gedigen erfarenhet från liknande arbete, säger Tomas Ringberg, utbildningschef i Hörby kommun.

Under de informationstillfällen som erbjudits i samband med uppstarten av gruppen har oroliga föräldrar träffat utbildningschef Tomas Ringberg. Han berättar att ensamkommande barn och ungdomar som vistas i kommunens skolor i utbildningssyfte inte är en ny företeelse, samt att det har fungerat bra. Ungdomar som idag studerar på kommunens Lärcenter har sedan tidigare ätit och haft moment i sin undervisning på kommunens skolor.

Om Georgshillsskolan
På Georgshillsskolan i Hörby kommun går cirka 450 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. På skolan finns en anslutande förskola. På skolan möts dagligen elever från grundskolan, grundsärskolan, förberedelseklass, förskolan och fritidshemmen.

För mer information kontakta
Tomas Ringberg
Förvaltningschef Kultur, Fritid och Utbildningsförvaltningen
0415-37 82 35
0733-318235

Susanne Meijer
Kommunstyrelsens ordförande
0415-37 82 01

Hörby är kommunen som bjuder på det lilla extra, nära till staden men med grönska och natur runt hörnet.

Hörby attraherar allt fler och har för många blivit ett självklart val för en hållbar och balanserad livsstil, mellan stadens puls och naturens välbehag, mellan aktiviteter för såväl unga som äldre. Hörby drar även till sig gäster som söker natursköna upplevelser och unika attraktioner.

Vägarna och sätten att ta sig till Hörby är många och bra. Hörbys centrum bjuder på ett rikt affärsutbud. Såväl Hörby som de mindre tätorterna växer och utvecklas. I Hörby bor cirka 15 000 personer.