Umeå kommun

Kommunen stöder cyklisterna

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2015 15:36 CEST

Cykeln spelar en viktig roll i att skapa en attraktiv och hållbar stad och därför satsar kommunen på att förbättra och underlätta för sina cyklister. Några av de nya satsningarna i Umeå centrum är stödstolpar för cyklister (Bikers rest) och bilparkering som omvandlas till cykelparkering.

Stödstolpe för cyklister
Stödstolpen ska underlätta för cyklister vid trafiksignaler. Den ger cyklisten fotstöd och ett handtag att greppa tag om i väntan på grönt ljus. Stolparna har placerats på Kungsgatan väster om Västra Esplanaden. Denna typ av cykelstolpar/cykelräcken finns i många andra cykelstäder och har visat sig vara ett uppskattat inslag i stadsmiljön.

Ny lösning för cykelparkering
Det finns ett stort behov av att parkera sin cykel längs Storgatan, därför tas en ny lösning för cykelparkering fram väster om MVG:s entré. Två parkeringsplatser för bilar kommer under sommarhalvåret bli cykelparkering och under vinterhalvåret kommer de att återgå till bilparkering.

Kontakt
Katarina Bergström
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 14 54
070-264 33 79
katarina.bergstrom@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.