Nulink - Linköpings näringslivsbolag

Kommunen tar över ansvaret för civilflyget i Linköping

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 14:33 CET

Linköping City Airport är en av landets snabbast växande flygplatser. Nu har Linköpings kommun och Saab har förhandlat fram ett nytt avtal för flygplatsen. Avtalet innebär att kommunen tar över ansvaret för den civila flygverksamheten. Det innebär att kommunen tillsammans med näringslivet får förutsättningar att fortsätta utveckla affärsflyget och locka fler företag till Linköping Aviation Park.

– Detta samverkansavtal ger en mycket bra grund för att utveckla affärsflyget och framtida företagsetableringar. Genom att kommunen blir huvudansvarig för civilflyget underlättas också vår regionala samverkan kring flygplatserna, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

I såväl gemensam översiktsplan för Linköping-Norrköping som strategisk plan för Linköping pekas flygplatsen ut som ett utvecklingsområde, med sitt strategiska läge nära nya resecentrum och E4. Kommunägda bolaget ResMex har förvärvat flera fastigheter för att möjliggöra Linköping Aviation Park för företag inom flygkunnande. Företagsparken beräknas rymma 2000 arbetsplatser.

De senaste åren har affärsflyget till och från Linköping utvecklats starkt, med direktförbindelser till Köpenhamn (NextJet) och Amsterdam (KLM). Affärsflyget har stor betydelse för universitetet och näringslivet. 2011 passerar antalet resenärer 100 000.

– Avtalet ligger helt i linje med våra översiktsplaner, där vi planerar för att utveckla civilflyget och företagandet i anslutning till flygplatsen. Att det finns en bred politisk enighet bakom avtalet ger en stabil grund för framtiden, säger Paul Lindvall (M).

Avtalet är också viktigt för Linköpings position som Sveriges flyghuvudstad. 18 000 personer arbetar inom flygrelaterade verksamheter.

– Flyget har varit grunden för Linköpings moderna utveckling och sysselsätter tusentals linköpingsbor. Det är fortsatt en framtidsbransch vi värnar om, säger kommunalrådet Lena Micko (S).

– Fler jobb och näringslivets utveckling är de viktigaste skälen till att säkra civilflygets möjligheter att flyga till och från Linköping, säger kommunalrådet Linnea Darell (FP).

 Avtalet innebär att ett kommunalt bolag tar över ansvaret för den civila flygverksamheten och arrenderar flygterminalens område av Saab. Bolaget köper även de tjänster som behövs för driften. Bolaget ansvarar bl a för incheckning, service, säkerhetskontroller och marknadsföring.

Saab äger flygplatsen och innehar drifttillståndet. Saab ansvarar även för infrastruktur, flygtrafikledning, räddningstjänst, bränsleförsörjning m.m.

Kommunens kostnader för flygplatsen är för 2012 budgeterade till 22,4 miljoner kronor. Under åren 2012-2016 ger Saab ett utvecklingsbidrag på sammanlagt 30 miljoner kronor. Avtalet gäller t o m 31 december 2020. Avtalet tryggar även verksamheten för privatflyget. Linköping har en av landets största flygklubbar.

Saab kommer även fortsatt att använda flygplatsen för flygprovningsverksamhet.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon 013-20 62 96, 070-211 44 8, kommunalråd Lena Micko, 013-20 61 26, 070-640 68 94  kommunalråd Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51, 070-382 47 5.

____________________________________________________________________________________
NuLink, Linköpings näringslivsbolag
Storgatan 58, Telefon 013-33 66 00, E-post info@nulink.se, www.nulink.se

Linköping - En kommun som växer
Linköping har snabbt vuxit till landets femte största kommun med snart 150 000 invånare. Tillsammans med Norrköping utgör vi centrum i en av landets viktigaste tillväxtregioner. I Linköping finns över 10 000 registrerade företag och tillsammans med Linköpings Universitet, där 27 600 studenter återfinns skapas unika förutsättningar för att bo och leva men framför allt för att driva företag.
www.nulink.se