Linköpings kommun

Kommunen utreder flytt av Ekholmens centrum

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 10:40 CEST

Under många år har handlare och övriga aktörer varit missnöjda med ägaren
till Ekholmens centrum.
– Det har gått så långt att den enda möjliga lösningen kan vara att flytta hela centrum, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

Muharrem Demirok är mycket kritisk till ägaren av Ekholmens centrum.
– Ägaren sköter inte om centrum, gör inga investeringar, har ingen långsiktighet i ägandet och vill enbart mjölka ut pengar ur centrum.

Under årens lopp har Muharrem Demiork fått många telefonsamtal och många mejl där hyresgäster i Ekholmens centrum uttryckt sin frustration och sin oro.

– En möjlighet kan vara att flytta hela centrum. Det är en drastisk åtgärd, men situationen är mycket allvarlig och det är beklagligt att det ska gå så här långt. Det är viktigt att varje stadsdel har ett bra centrum, som fungerar. I centrum ska de som bor i området få sina behov av handel och övrig service tillgodosedda. Centrum har också en funktion som mötesplats. Detta kräver en ägare som tar ansvar.

Tjänstemännen på teknik- och samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra 
en lokaliseringsutredning för ett nytt Ekholmens centrum.
– Vi hoppas fortfarande att ha kvar den nuvarande verksamheten. Det kräver en ny ägare eller att den nuvarande ändrar inställning och tar sitt ansvar!

För ytterligare information kontakta samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C), telefon 013-20 62 94 eller 0736-75 76 79

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.