Luftfartsverket, LFV

Kommunen vill ta över Kalmar flygplats

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 13:23 CEST

Kalmar kommun och Luftfartsverket är överens om att Kalmar kommun vid årsskiftet vill ta över Kalmar flygplats för att i fortsättningen äga och driva den i kommunal regi.

– För att utveckla ett livskraftigt näringsliv är tillgängliga, snabba och säkra kommunikationer till och från Kalmarregionen avgörande. Bra kommunikationer är också viktiga för den enskilde invånaren. För att utveckla flygplatsen är det därför nödvändigt att vi också driver och äger den lokalt, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson.

Ekonomi
Antalet passagerare har minskat sedan den 11 september 2001 och Kalmar flygplats gick 2005 med underskott. Kommunen tar dock inte över ett sjunkande skepp utan både Johan Persson och LFVs generaldirektör Lars Rekke är övertygade om att Kalmar flygplats i kommunal ägo kommer att utvecklas på ett bra sätt.

– Vi är mycket glada över att Kalmar kommun visar intresse för sin flygplats, säger Lars Rekke. För att vända utvecklingen på de mindre flygplatserna krävs ett starkt engagemang från den egna regionen och att politiker och näringsliv arbetar tillsammans. Kalmar kommun har stora möjligheter att driva utvecklingen av flygplatsen i rätt riktning.

I och med att Kalmar flygplats inte tillhör gruppen prioriterade flygplatser finns det inte heller tillgång till medel för marknadsföring, kundundersökningar eller kommersiell verksamhet.
– För att vända den negativa trenden är det nödvändigt att anpassa flygtrafiken till marknadens behov och till konkurrenskraftiga priser. Dessutom måste flygplatsen marknadsföras offensivt mot alla tänkbara resenärsgrupper och flygoperatörer, anser Johan Persson.

Framtiden
Övertagandet av flygplatsen sker den 1 januari 2007. Därför finns det tid att under resten av året göra ordentliga analyser. Johan Persson har tillsatt en grupp som ska arbeta för flygets framtid. Den består av Ronny Nilsson (Arenabolaget), Torsten Jansson (New Wave group), Jeanette Lindström (EDSA), Anna Barkevall (Böda sand), Hans Hjertonsson (Kalmar flygplats) och Bertil Stolt (Kalmar kommun).

De får i uppdrag att studera näringslivets behov och analysera vilken eventuell destination i Europa som Kalmar bör ha förbindelse med. Hittills har flyget varit fokuserat på att transportera människor från Kalmarregionen. Framtidsgruppen ska därför analysera förutsättningarna för charter till vår fantastiska region.

Överenskommelsen i korthet

Kommunen övertar utan kostnad den 1 januari 2007 driftansvaret, mark (cirka 254 hektar), byggnader och infrastrukturanläggningar (bokfört värde 34 miljoner kronor).
LFV överlåter utan kostnad maskiner, inventarier och annan utrustning som används i verksamheten (bokfört värde 7,5 miljoner kronor).
Kommunen erbjuder driftpersonalen på flygplatsen (23,5 årsarbetare) anställning hos Kalmar kommun eller hos kommunen anvisat bolag.
LFV genomför under 2006 investeringar på flygplatsen på totalt cirka 7,5 miljoner kronor.
LFV erlägger till kommunen 13,5 miljoner kronor som ett engångsbelopp.
Fakta Kalmar flygplats
Invigningsår 1957
Antal passagerare 2005 178 940
Inrikes passagerare 2005 156 042
Utrikes passagerare 2005 22 898
Landningar 2005 reguljär trafik 1 714
Chartertrafik Gran Canaria, Kreta och Turkiet
Antal anställda LFV 29
Antal företag på flygplatsområdet 30
Totalt antal sysselsatta på flygplatsområdet 250