Höganäs kommun

Kommunens befolkningsmål snart uppnått

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 13:19 CET

Nu visar Statistiska Centralbyråns preliminära befolknings-siffror för år 2006 att befolkningen vid utgången av året hade ökat till 23 857 invånare. Det befolkningsmål som satts till 24 000 invånare år 2008 kommer därmed antagligen att nås redan innan utgången av år 2007.Sett över hela mandatperioden, år 2003-2006, har kommunens befolkning ökat stadigt. År 2003 med plus 214 personer, år 2004 med 132 personer, år 2005 med 347 personer och år 2006 med 375 personer. Totalt under de fyra åren blir befolkningsökningen 1 068 personer vilket ger 2006 års preliminära slutsiffra 23 857 invånare.-Med denna utveckling är det troligt att kommunens långsiktiga målsättning med 24 000 invånare år 2008 kommer att uppnås innan sommaren 2007, säger planeringssekreterare Ulf Peterzon som ansvarar för kommunens befolkningsstatistik.


Befolkningsökningen ska firas

Dagen kommunen når 24 000 invånare kommer att firas ordentligt.

-Det ska synas, höras och märkas ordentligt och kommunledningskontoret har fått i uppdrag att komma med ett förslag på hur det kan uppmärksammas, säger kommunalråd Péter Kovács.