Orsa kommun

Kommunens ekonomi går ihop, trots minus för socialnämnden

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 15:48 CEST

De ekonomiska prognoserna för Orsa kommun pekar på ett positivt resultat för kommunen i helhet, främst beroende på ökade skatteintäkter.

Detta trots att socialnämnden går mer back än befarat och det är främst äldre- och handikappomsorgen som drar ner ekonomin den här gången. För den innevarande perioden pekar resultatet på ett minus på minst 3,5 miljoner. Kommunstyrelsen diskuterade saken med socialnämndens presidium vid måndagens sammanträde.
Orsaken till underskottet är bland annat att en del besparingsåtgärder inte kunnat genomföras och vikarierelaterade kostnader. Ett visst underskott noteras även på försörjningsstödet.