Mjölby kommun

Kommunens folkmängd fortsätter växa

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 14:59 CET

Den 31 december 2006 var Mjölby kommuns folkmängd 25 348 personer, en ökning med 90 personer jämfört med 2005. Det visar de senaste siffrorna från Statistiska centralbyråns (SCB).

Folkmängden i kommunen ökade med 90 personer under år 2006. Totalt föddes 268 barn vilket är något fler än avlidna personer under året. Det är ett trendbrott jämfört med 2005 då kommunen hade ett underskott med 30 personer.

Under 2006 flyttade 1 174 personer in till kommunen medan 1 087 valde att flytta ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto med 87 personer.
Fler östgötar föddes

I Östergötland ökade den totala folkmängden under 2006 med 1 163 personer till 417 966 östgötar. Även födelseöverskottet var positivt med 353 fler födda än döda. Inflyttningen till länet ökade med 1 314 personer.
Befolkningen i riket ökade på flera fronter

Under 2006 ökade Sveriges befolkning med 65 505 personer vilket gav en folkmängd på 9 113 257 personer den 31 december. Invandringen ökade med 47 procent till 95 750 personer. Invandringsökningen berodde till största delen på den tillfälliga asyllag som i vissa fall gav asylsökande rätt till en ny prövning. Även utvandringen ökade kraftigt. Under 2006 utvandrade 44 908 personer. En ökning med hela 18 procent jämfört med året innan.

Totalt föddes 105 913 barn. Det är en ökning med fem procent jämfört med 2005. Under 2006 avled 91 177 personer. Det var något färre än under 2005 då 91 710 personer avled.

Läs mer om befolkningsstatistik för 31 december 2006 på SCB:s webbplats http://www.scb.se/templates/tableOrChart____193256.asp