Gotlands kommun

Kommunens resultat +71 mkr

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:19 CET

Gotlands kommun redovisar ett rejält plusresultat även år 2006. Årets resultat uppgår till +71 miljoner kronor.


- Det är jätteroligt att konstatera att vi med gemensamma krafter har lyckats åstadkomma ett så bra resultat. Det är mångas insatser och engagemang som ligger bakom detta, säger Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande.2006-års resultat ligger storleksmässigt på en nivå som är önskvärd för att långsiktigt skapa en stabil och uthållig ekonomi. Utmaningen för de kommande åren är dock att hålla greppet om ekonomin. För de närmaste åren ser ekonomin sämre ut än enligt tidigare beräkningar. En aktuell prognos visar att skatteintäkterna minskar med cirka 50 miljoner innevarande år. En bidragande orsak är minskande befolkningstal.- Vi slår oss inte till ro utan fortsätter jobba målmedvetet för att möta de utmaningar som kommer. Några av våra absolut viktigaste och högst prioriterade insatser handlar om att göra Gotland attraktivt så att fler väljer att flytta hit. Ökad befolkning betyder ökat skatteunderlag. Vi ska samtidigt också glädja oss åt ett fantastiskt resultat som gör att vi står starkare 2007, avslutar Eva Nypelius.


För mer information kontakta:

Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 070-447 74 62

Göran Gyllenkrok, ekonomidirektör, tfn: 0498-26 91 11, 070-447 78 31.