Upplands Väsby kommun

Väsby har inte begränsat Per Kornhalls yttrandefrihet

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 08:29 CEST

Väsby har inte begränsat Per Kornhalls yttrandefrihet

Alla anställda i Upplands Väsby kommun ska kunna prata fritt om både fördelar och missförhållanden i verksamheten. Bara så kan vi bli bättre och utveckla vår kommun.  Därför är det allvarligt när Per Kornhall ger intrycket av motsatsen i Dagens Nyheter den 20 maj.

Anledningen till att Per Kornhall blivit underättad om att kommunen har för avsikt att avskeda honom är att han grovt har åsidosatt sin del av anställningsavtalet.  Av respekt för de inblandades integritet vill vi som arbetsgivare inte kommentera detaljer i ärendet.

Eftersom anklagelserna i Per Kornhalls redogörelse är så allvarliga vill jag berätta att vi noga har undersökt om kommunen som arbetsgivare har begränsat hans yttrandefrihet eller på något annat sätt har brustit i vårt åtagande som arbetsgivare. Min slutsats är att detta inte har skett, utan att Upplands Väsby kommun väl har skött sin del av anställningsavtalet med Per Kornhall.

Björn Eklundh, kommundirektör, Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se