Hjälpmedelsinstitutet

Kommuner delar på 7,8 miljoner

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 13:07 CET

Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, som drivs av Hjälpmedelsinstitutet, ger totalt 7,8 miljoner kronor i stöd till 16 kommuner för att arbeta med projekt om planering av fler och bättre bostäder och boendemiljöer för äldre. Fokus ligger på tillgänglighet i bostäder och utemiljöer, men många handlar också om att skapa mötesplatser och arbeta med strategisk bostadsplanering för äldre.

De 16 kommunerna ska bland annat omsätta boendeplan i praktiken, arbeta för ökad samverkan mellan olika aktörer, utveckla inventeringsverktyg, utveckla bostadsområden, planera trygghetsboende kombinerat med träningscenter för äldre m.m.

De kommuner som har fått projektstöd i tredje och sista utlysning är: Örnsköldsvik, Alingsås, Laholm, Dals-Ed, Borlänge, Hallstahammar, Köping, Eskilstuna, Färgelanda, Gnesta, Härnösand, Falkenberg, Vaggeryd, Haninge, Stockholm (Skärholmens stadsdel) och Lidköping.

– Med dessa 16 projektet tycker jag att vi har en väldigt bra täckning med allt från behovsanalyser och planering av fler och bättre bostäder och boendemiljöer för äldre till ökad samverkan, säger Tomas Lagerwall, samordnare för uppdraget Bo bra på äldre dar. Det ska bli spännande och intressant att se vad som kommer ut av de projekt som fått stöd och som ska redovisas nästa år.

Bakgrunden till regeringens satsning på Bo bra på äldre dar är att vi blir allt fler äldre i Sverige. Bostadsmarkanden kännetecknas idag av att fler än hälften av de bostäder där personer som fyllt 65 år bor är otillgängliga eller mindre lämpliga för äldre I många kommuner saknas det lägenheter som äldre personer kan flytta till och behovet av alternativa boenden såsom seniorboenden och trygghetsboenden är stort. Det måste även vara möjligt att bo kvar hemma i en tillgänglig lägenhet eller villa.

– Med allt fler äldre människor i samhället, är det viktigt att vi får bättre kunskap om hur äldre vill bo och hur bostadsbeståndet ser ut, så att kommunerna kan göra en bra planering, säger Jan Grönlund, direktör på Hjälpmedelsinstitutet. Dessa projekt som nu fått stöd är viktiga i det arbetet.

Bo bra på äldre dar har delat ut drygt 29 miljoner kronor till ett 50-tal projekt, arkitekttävlingar, riktade uppdrag och nätverk av kommuner som arbetar med strategiska bostadsfrågor för äldre.

Fakta om Bo bra på äldre dar
En åldrande befolkning och brister i det befintliga bostadsbeståndet gör att kommunerna på ett effektivt sätt måste planera för att möta kommande behov. Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar har i uppdrag att stimulera kommuner till nytänkande, utveckling och kreativitet kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Uppdraget drivs av Hjälpmedelsinstitutet under åren 2010 - 2012. På www.bobrapåäldredar.se kan man läsa om alla projekten. Vi har även sammanställt all offentlig statistik om äldres bostäder.

För mer information om Bo bra på äldre dar kontakta:
Tomas Lagerwall, samordnare, tel: 08-620 18 05, e-post: tomas.lagerwall@hi.se
Annica Lindgren, informationssamordnare, tel 08-620 18 06, e-post: annica.lindgren@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.