Sveriges Kommuner och Landsting

Kommuner efterlyser samarbete för fler jobb

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 15:32 CEST

Arbetsmarknadspolitiken ska vara statens ansvar. Samtidigt satsar 93 procent av kommunerna egna medel på arbetsmarknadsfrågor. Förra året fick drygt 100 000 arbetsökande någon form av arbetsmarknadspolitisk insats från sin kommun. Kommunerna önskar ett bättre samarbete med Arbetsförmedlingen. Det visar en enkät från SKL.

– Enkäten bekräftar att kommunerna tar ett mycket stort ansvar för lokala arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Många har fokus på arbets­sökande med försörjningsstöd. Det är avgörande att åtgärderna är flexibla och baseras på lokala behov. Många kommuner efterlyser ett bättre samarbete med Arbetsförmedlingen, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunerna och staten står inför en mängd gemensamma utmaningar. Dit hör den höga ungdomsarbetslösheten, situationen för utrikesfödda som har problem att etablera sig på arbetsmarknaden och insatser för de arbetssökande som har allra svagast ställning på arbetsmarknaden. En annan stor utma­ning är att klara kompetensförsörjningen i såväl offentlig som privat sektor.

– Det behövs en gemensam kraftsamling från stat och kommun för att komma tillrätta med proble­men på arbetsmarknaden. De lokala arbetsförmedlingarna behöver befogenhet och ett tydligt uppdrag att utveckla samarbetet på lokal nivå. Och staten behöver tillföra resur­ser som möter arbetsmarknadens lokala behov av arbetskraft eller insatser till stöd för dem som idag inte kan konkurrera på den reguljära arbetsmarknaden, säger Anders Knape

– Vi ser ett stort behov i hela landet av mer samordning mellan kommunerna och olika myndigheter. Utgångspunkten måste vara att göra det enkelt och effektivt för individen att få stöd och hjälp. Samarbete enligt konceptet En dörr in fungerarar utmärkt i ett antal kommuner. Tiden är inne att det realiseras i större skala i hela landet, säger Anders Knape.

Ladda ner eller beställ rapporten: "Kommunernas arbetsmarknadsinsatser" från SKL:s webbplats för publikationer (öppnas i nytt fönster)

SKL:s arbete med arbetsmarknadsfrågor

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

För mer information:
Vivi Jacobson-Libietis, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 78 20
070-657 46 50
vivi.libietis@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l