Sveriges Kommuner och Landsting

Kommuner följer badvattendirektivet

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 14:25 CEST

Svenska kommuner anklagas för att smita från EU:s badvattenkrav och plocka bort välkända badplatser från officiella listor för att slippa uppfylla EU:s krav på vattenkvalitet.

– Kommunerna har genom åren har skaffat sig mer kunskap om hur badandet ser ut och kommit fram till att många av de badplatser man tidigare anmält inte lever upp till EU:s kriterier för strandbad, säger Kerstin Blom Bokliden på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Därför ska dessa badplatser inte heller vara med på Europakommissionens listor.

Kommunerna i Sverige har sedan lång tid tillbaka varit ansvariga för provtagning av strandbad. Detta ansvar har skötts på lokal nivå och det var då möjligt att göra lokala avväganden när det gäller omfattning och provtagningsfrekvens. I och med medlemskapet i EU accepterade Sverige, utan några övergångsbestämmelser, det tjugo år gamla badvattendirektiv som reglerade övriga EU-länders provtagning. Direktivet är inte anpassad till nordiska förutsättningar och int heller tas hänsyn till den korta badsäsongen, jämfört med den i södra Europa.

Samtidigt som svenska medlemskapet i EU kom föreskrifter och allmänna råd från Naturvårdsverket som bland annat definierade och reglerade vad en badplats är. Naturvårdsverket skrev bland annat i sitt allmänna råd att det i genomsnitt under badsäsongen, skulle vara minst 75-100 badande per dag för att badet skulle kunna klassas som ett strandbad där EU:s badvattendirektiv skulle gälla.

De flesta kommunerna hade ingen statistik över hur många badande det var i genomsnitt under badsäsongen vid respektive badplats. Det är lätt att man utgår från en solig sommardag och anmäler alla de bad i kommunen som har 75-100 badande när förutsättningarna för bad är som bäst. Men meningen är att det ska vara ett genomsnittsvärde av antalet badande under hela badsäsongen.

Sveriges Kommuner och Landsting har hela tiden ansett att 800-900 strandbad i Sverige som berörs av EU:s badvattendirektiv är för många. Vi menar att det är bra om antalet sjunker och är övertygade om att kommunerna anmälde för många strandbad till Europakommissionen i och med det Sveriges inträde i EU. Det var svårt för kommunerna att på kort tid få klart för sig hur Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd skulle tolkas.

– Det gamla synsättet på vad vi av tradition menar vara badplats stämde inte överens med den nya definitionen, säger Kerstin Blom Bokliden.

– Med mer erfarenhet och måhända bättre statistik över antalet badande kan kommunerna idag göra mer relevanta bedömningar och på ett bättre sätt avgöra om badet ska klassas som ett EU-bad eller inte.

För mer information: Kerstin Blom Bokliden, avd för tillväxt och samhällsbyggnad, 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se

Ann-Sofie Eriksson, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggand, 08-452 78 63, ann-sofi.eriksson@skl.se