Socialdemokraterna Östergötland

Kommuner i Östergötland får 129 miljoner kronor för ökat bostadsbyggande

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 14:53 CET

Kommuner i Östergötland får 129 miljoner kronor för ökat bostadsbyggande

Östergötlands kommuner har fått 129 miljoner kronor genom den socialdemokratiskt ledda regeringens satsning på byggbonus för kommuner som bygger bostäder. Syftet med bonusen är att stödja kommunerna i arbetet för ökat bostadsbyggande och minska den allmänna bostadsbristen

- Det är ett kvitto på att Östergötlands kommuner jobbar på rätt sätt. Jag är glad att kommuner som anstränger sig för att bygga fler bostäder nu får en bonus från regeringen. För att Östergötland ska kunna ha en fortsatt tillväxt och därmed se hur fler arbetstillfällen växer fram, är det helt grundläggande att fler kan bosätta sig i någon av våra kommuner. Det ökade stödet ger ny skjuts i det lokala bostadsbyggandet. Nu måste vi även se till att de som jobbar i byggbranschen garanteras schyssta villkor, säger Magnus Cato ordförande för Byggnads Öst.

Statsbidraget till kommuner för ökat bostadsbyggande är utformat så att kommuner har rätt att söka stöd för varje bostad som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden under en tolvmånadersperiod (1 augusti 2015 – 31 juli 2016). Bidraget är oberoende av storleken på eller typ av bostad.

- Sverige har haft bostadsbrist under lång tid. Det är en av vår tids största utmaningar och hämmar människor möjligheter att flytta dit jobben och utbildningarna finns. Trots att det nu byggs fler bostäder än på länge räcker det inte. Det är därför den här regeringen genomför den största bostadspolitiska satsningen på 20 år för att det ska byggas ännu fler bostäder. Nu börjar vi se resultatet av det arbetet, säger Johan Löfstrand (S), bostadspolitisk talesperson.

Fakta – kommunbonus

Kommunbonusen ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget, som är tänkt att stimulera bostadsbyggandet för de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren, är på totalt 1,85 miljarder för 2016. Statsbidraget beräknas till 1,8 miljarder för 2017 och därefter 1,3 miljarder årligen. Boverket handlägger bidragsansökningar och administrerar bidraget.

Hittills under mandatperioden – här är några av den socialdemokratiska ledda regeringens satsningar för fler bostäder:

  • Cirka 6 miljarder varje år på fler och bättre hyresrätter.
  • 22 punkter för att det ska bli enklare, snabbare och billigare att bygga bostäder.
  • Ett investeringsstöd för att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter.
  • Bonus till de kommuner som bygger bostäder och tar emot nyanlända.
  • Stöd till att renovera och energieffektivisera miljonprogramsområden.
  • Stöd till att bygga äldrebostäder.
  • Stöd för att sanera mark där det kan byggas bostäder.
  • Slopat tak för uppskov på inbetalning av skatt för den som säljer sin bostad. Detta ökar rörligheten på bostadsmarknaden.

Kontakt:

Johan Löfstrand (S), riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson, 070-201 27 21

Magnus Cato, ordförande för Byggnads Öst, 070-616 04 33