Sveriges Kommuner och Landsting

Kommuner jämförs i nytt projekt

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:35 CET

I samband med Kvalitetsdagen lanserar Sveriges Kommuner och Landsting i dag ett nationellt jämförelseprojekt bland Sveriges kommuner. Projektet finansieras till stor del av finansdepartementet som bistår med 12 miljoner kronor under tre år.

Jämförelser kan leda till förbättringar i effektivitet och kvalitet. Det är orsaken till att Sveriges Kommuner och Landsting i somras sjösatte projektet Öppna Jämförelser i vården. Nu går man vidare och startar ett nationellt jämförelseprojekt också bland landets kommuner.

– För medborgarna är det ju kvaliteten som är viktigast, och det är först genom jämförelser som vi kan bedöma om vi har en bra verksamhet till rimlig kostnad eller inte, konstaterar Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Därför är jämförelser ett av de viktigaste instrumenten för kommunernas ledningar. Det vet jag av egen erfarenhet.

Det nationella jämförelseprojektet, som i ett första steg vänder sig till kommunerna, drivs i samarbete med finansdepartementet och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA. Finansdepartementet bidrar med 12 miljoner kronor för själva genomförandet medan Sveriges Kommuner och Landsting samt RKA står för personella resurser, administration, metodik, underlag med mera.

Målet är att 200 kommuner ska delta i projektet som löper från 2007 till och med 2009. Projektet drivs i lokala nätverk på kommunledningsnivå, där sex till tio kommuner ingår i varje nätverk. Varje nätverk får själva bestämma vilka områden som ska mätas - och jämföras mellan de kommuner som ingår i nätverket.

– Projektet måste bygga på kommunernas egen kraft och uppfinningsrikedom, säger Håkan Sörman. Det är de själva som ska äga och driva projekten.

– Syftet är att ta fram jämförelser som kan sporra och leda till konkreta förbättringar. Tanken är också att löpande jämförelser ska bli ett bestående inslag i kommunernas förbättringsarbete. Det är omöjligt om inte kommunerna själva får styra.

För att sprida erfarenheter och resultat startas en särskild webbplats där de lokala nätverken avrapporterar löpande. På så sätt kan flera kommuner ta del av de resultat som uppnåtts.

Även samtliga landsting ska så småningom ingå i jämförelseprojektet. Deras projektupplägg presenteras dock inte förrän i januari 2007, då man också tagit till sig erfarenheter från Öppna Jämförelser.