Humana

Kommuner missar att undanröja enkla hinder för tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 07:13 CEST

Kommunerna brister i arbetet med att uppfylla målsättningen att göra samhället tillgängligt för alla. Även enkla och billiga åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning uteblir i många kommuner. Det framkommer i Tillgänglighetsbarometern 2016 som publiceras idag och där 194 kommuners arbete med tillgänglighet granskats.

– Det finns åtgärder som både tar tid och som kräver resurser. Men att kommunerna i så stor utsträckning inte genomför tillgänglighetsinsatser som är enkla och kostnadsfria tyder på en alldeles för passiv inställning, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

I Humanas Tillgänglighetsbarometer, som genomförs för sjunde året i rad, har 194 kommuners arbete med att göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning granskats. Enligt riksdagsbeslut skulle så kallat enkelt avhjälpta hinder varit undanröjda senast år 2010. Granskningen visar att målet fortfarande är långt ifrån uppnått och att även insatser som kan rymmas inom budget uteblir på många håll.

Till exempel uppger hälften av de granskade kommunerna att de inte utvärderar om de når sina egna mål för tillgänglighetsarbetet och en tredjedel gör inga insatser alls för att få privata aktörer att arbeta med tillgänglighet. Ungefär hälften ställer inga krav på tillgänglighet när de delar ut medel till föreningar eller kulturverksamheter.

Exempel på positiva resultat är att många idrottsanläggningar och simhallar runt om i landet är tillgängliga och att många kommuner erbjuder sommarjobb till unga med funktionsnedsättning. Det finns också enskilda kommuner som visar framfötterna. I Humanas Tillgänglighetsbarometer 2016 har kommunernas arbete betygsatts och Gävle kommun rankas högst följt av Halmstad på andraplats och Sala på en tredjeplats.

– Alla har rätt till ett bra liv och därför måste samhället göras tillgängligt för alla, oavsett funktionsvariation. Det finns många lågt hängande frukter som kommunerna kan börja med. Att sätta upp mätbara mål och samarbeta med brukarorganisationer och näringsliv är viktiga inslag i arbetet, säger Jonatan Arenius.

Humanas Tillgänglighetsbarometer har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från den ideella organisationen Hjärnkraft och SPF seniorerna. Här kan du läsa hela rapporten och ta del av enskilda kommuners svar: www.humana.se/tillganglighet

Bilden är från Eskilstuna där ett antal politiker antog utmaningen från handikappföreningarna och Humana att själva sitta i rullstol för en dag. 

För mer information kontakta Humana:
Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig, Tel: 070-410 56 11, E-post: jonatan.arenius@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.