Sida

Kommuner och landsting får ja till 31 nya internationella samarbeten

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 09:13 CET

Mölndal och Chipata i Zambia ska samarbeta för att tillvarata unga människors kraft i samhället medan Alingsås och Chililiabombwe i Zambia gemensamt ska arbeta fram metoder för medborgardialog , där nyanlända flyktingar i Alingsås är en prioriteradgrupp. 31 nya projekt får stöd för att utveckla och stärka lokal demokrati Sveriges samarbetsländer genom ICLD:s kommunala partnerskapsprogram som finansieras av Sida.

Det övergripande målet för alla projekt handlar om utveckling av lokal demokrati för att minska fattigdom. Lokal styrning, utbildning och social omsorg är några av de vanligare områdena för samarbete. Sydafrika, Uganda, Kenya och Namibia är de länder där flest samarbeten beviljats denna gång. Efter den här omgången startar också de första samarbetena i Mocambique, som är ett nytt land möjligt för kommunala partnerskap och där Östhammar och Ljungby är först ut.

– Särskilt intressant den här omgången är att flera kommuner vill arbeta kring en utökad medborgardialog med nyanlända flyktingar vilket också samarbetskommunerna berörds av. Jag ser fram emot att följa utvecklingen av det samarbete som Alingsås och Chililabombwe i Zambia nu påbörjar kring det här, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

En tydlig trend är att parterna i samarbetena ofta väljer att utveckla metoder för medborgardialog för att bättre utforma kommunal service, att främja mänskliga rättigheter och att ta särskild hänsyn till utsatta grupper i samhället. En annan utveckling är att fler av de sökande parterna lyfter kvinnors delaktighet i utvecklingssamarbete.
 – Flera samarbetsparter uttrycker en vilja att arbeta med FNs nya globala mål för hållbar utveckling i sina projekt och att de ser utmaningar med de globala flyktingströmmarna och tar också upp frågor som rör vikten av unga människors delaktighet i de demokratiska processerna – alla områden som rör globaliseringens effekter och som visar hur det lokala är länkat till det globala, säger Karin Norlin Bogren, chef för det Kommunala Partnerskapsprogrammet på ICLD.

Följande kommuner, landsting och regioner har beviljats stöd för ett eller flera projekt: Alingsås, Arvidsjaur, Borlänge, Falun, Gävle, Göteborg, Leksand, Ljungby, Malmö, Mölndal, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Vetlanda, Vänersborg, Växjö, Östhammar samt region Gotland. Läs mer om de olika projekten på: www.icld.se

Projekten är resultatinriktade samarbeten på lokal nivå och en del av svenskt utvecklingssamarbete. Bidragen ligger på 300 000 till 500 000 kronor per år och projekten pågår mellan ett och tre år. Flera samarbeten fortsätter i nya projekt och kommunerna och landstingen kan på så sätt arbeta tillsammans ännu längre. Långsiktighet är viktigt i ömsesidiga samarbeten som ska leda till utveckling av kapacitet hos båda parter.

Kommunala partnerskapsprogram söks av svenska kommuner, landsting och regioner som vill utvecklas och dela kunskap och erfarenheter för att stödja lokal demokrati i låg- och medelinkomstländer. Redan nu deltar över 70 svenska kommuner i mer än 130 samarbeten.

För information kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se, för frågor om partnerskapen kontakta ICLD på 0498-29 91 00 eller partnership@icld.se