Landstinget i Värmland

Kommuner och landsting ökar samarbetet runt hjälpmedel

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 17:01 CEST

Gemensam policy om hjälpmedel för handikappade ska ge alla samma förutsättningar.

Media inbjudes till presskonferensen i samband ett rådslag om hjälpmedelsfrågor. Presskonferensen hålls klockan 11.30 i sessionssalen, Bibliotekshuset Karlstad.

Sedan ungefär ett år tillbaka finns en samverksnämnd mellan länets kommuner och landstinget för hjälpmedelsfrågor.

Ett av de viktigaste ärendena för nämnden är nu att skapa en gemensam hjälpmedelspolicy som gäller i hela länet. Målet är att alla ska ges samma förutsättningar, oavsett var man bor eller var i vårdkedjan man befinner sig. Tidigare fanns det olikheter i hanteringen av hjälpmedelsärenden beroende på var i länet man bodde. Dessutom kunde hanteringen av hjälpmedelsfrågan vara olika hos kommunerna och landstinget.

Ett förslag till policy har tagits fram och hjälpmedelsnämnden inbjuder till ett rådslag där det ges möjlighet att ge sin syn på förslaget och på så sätt vara en del i den demokratiska processen.

Även Handikappförbunden Värmland, pensionärsorganisationerna, Region Värmland, länets kommuner och landstinget, har inbjudits till rådslaget.

Rådslaget sker den 18 oktober klockan 09.30-11.30 i sessionssalen på Bibliotekshuset i Karlstad.

Medverkande är representanter för hjälpmedelsverksamheter inom kommun och landsting som presenterar förslaget, ordförande i hjälpmedelsnämnden Maritha Edeskog (SIV) och Jan-Åke Hermansson Socialchef Arvika kommun.

Brukarorganisationerna har haft en mycket viktig roll i arbetet i skapandet av den gemensamma nämnden och det också självklart och av mycket stor vikt att fortsättningen också sker i nära samverkan med brukare och deras organisationer. Detta för att ta tillvara de synpunkter som finns och få en bred och djup förankring hos brukarna.

Kontakt
Jan Hultbäck
Verksamhetschef
Hjälpmedelsservice
054-61 71 50
070 332 71 50
jan.hultback@liv.se