Bisnode

KOMMUNER OCH LANDSTING VISAR VÄGEN MOT FOSSILFRIA FORDON

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2016 10:00 CEST

Sveriges 10 bästa kommuner är 100 gånger bättre på batterielbilar, 60 gånger bättre på biogasbilar och 10 gånger bättre på etanolfordon än Sverige i övrigt. Detta framkommer i årets Miljöfordonsdiagnos.

Regeringen har som mål att Sverige ska vara fossilt bränsleoberoende år 2030, och för ett tiotal kommuner är målet inom räckhåll. Fortsätter de som idag når de målet 2027, och köper de från och med nu bara fossilfria fordon når de målet redan 2020. På nationell nivå är trenden oförändrad ­– om kommuner och landsting fortsätter som idag når de målet om fossilfri fordonsflotta först 2130.

I Miljöfordonsdiagnosen 2016 är det glädjande nog trångt på ledarplatsen: Stockholms Stad och Botkyrka kommun delar prispallen för kommunerna, och Skåne, Uppsala och Västra Götaland gör detsamma på landstingspallen. De har kommit allra längst i sitt arbete och påverkar miljön minst.

Tittar man istället på vilka som gjort störst förbättringar sedan förra året vinner Köpings kommun tätt följd av Karlstad, och i landsstingskampen hämtar Västra Götaland in mest tillsammans med Skåne (och både dessa placerar sig alltså i topp nationellt).

– Utvecklingen är fortsatt positiv och det finns många bra exempel att lyfta fram. De kommuner och landsting som inte kommit lika långt kan snabba på utvecklingen genom att kopiera de tio bästa kommunerna. Skulle de bara följa efter när det gäller inköp av gas- etanol och batterielbilar så kan alla kommuner bli fossilfria i god tid före år 2030. Det kan gott privatpersoner och företag också snegla på, kommuner och landsting är ju överlag bättre än Sverige i övrigt, säger Jonas Lööf, verksamhetsledare på Miljöfordon Syd.

Miljöfordonsdiagnosen 2016 slår fast att:

  • 9 av 10 fordon drivs på fossilfritt bränsle i de bästa kommunerna. Snittet för Sverige i stort är 6 bilar av 100.
  • Kommunerna i genomsnitt är 20 gånger bättre och de tio bästa kommunerna 100 gånger bättre på elbilar än Sverige i övrigt.
  • Kommunerna i genomsnitt är 20 gånger bättre och de tio bästa kommunerna 60 gånger bättre på gasbilar än Sverige i övrigt.
  • Kommunerna i genomsnitt är dubbelt så bra och de tio bästa kommunerna 10 gånger bättre på etanolbilar än Sverige i övrigt.
  • De tio bästa kommunerna har 12 procent batterielfordon. Skulle övriga kommuner öka till samma andel skulle energianvändningen minska med 32 miljoner kWh. Det motsvarar cirka 3,5 miljoner liter bensin eller drygt 8300 ton koldioxidutsläpp*.
  • Andelen biogas- och elfordon hos kommunerna fortsätter att öka, men etanol har fortfarande en viktig roll för omställningen till fossilfritt. 3 av 4 fossilfria fordon i Sverige totalt är etanolbilar, och Västerbottens läns landsting ökade under förra året sin andel fossilfria fordon med närmare 30% genom att nästan fyrdubbla antalet etanolfordon.

*beräknat på 1500 mil
 

– Med rätt information och korrekt analys kan myndigheter, organisationer och företag fatta beslut som verkligen gör skillnad när det gäller att uppnå de gemensamma miljömålen. Vi är väldigt stolta över att Bisnodes data och expertis kan bidra i det viktiga arbetet, säger Per Adolfsson, Sverigechef på Bisnode.

Miljöfordonsdiagnos 2016 är en granskning av svenska kommuners och landstings fordonsflottor, som genomförs av Miljöfordon Syd och Bisnode.

Miljöfordonsdiagnosen redovisar fem parametrar som kan användas som indikatorer på hur långt organisationen kommit i sitt energi- och klimatarbete när det gäller fordonsflottan: energieffektivitet, klimateffektivitet, miljöbilsandel (enligt gällande nationell definition), fossilfria fordon (fordon som är avsedda för annat än bensin eller diesel) samt krocksäkerhet. Fossilfria fordon inkluderar fordon för etanol, biogas och vätgas, samt laddhybrider och rena batterielbilar.

ÅRETS BÄSTA KOMMUN
1Botkyrka   kommun
1Stockholms   stad
2Göteborgs stad
3Helsingborgs   stad
4Grästorps   kommun
4Malmö stad
4Solna stad
4Trollhättans   stad
4Varbergs   kommun
STÖRST  FÖRBÄTTRING KOMMUN
1Köpings kommun
2Karlstads   kommun
3Kumla kommun
4Gävle kommun
5Eslövs kommun
6Helsingborgs   stad
6Sölvesborgs   kommun
7Härryda kommun
8Lunds kommun
ÅRETS BÄSTA LANDSTING
1Landstinget i   Uppsala län
1Region Skåne
1Västra   Götalandsregionen
2Region Örebro   län
3Region   Jönköpings län
STÖRST FÖRBÄTTRING LANDSTING
1Västra Götalandsregionen 
2Region Skåne
3Landstinget i Värmland
4Stockholms läns landsting
5Region Jönköpings län

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och organisationer i hela Europa. Vi är ca 2400 medarbetare i 17 länder. Läs mer om Bisnode på www.bisnode.com.