Sveriges Kommuner och Landsting

Kommuner slipper upphandla från egna bolag

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 11:48 CEST

Kommuner kan få rätt att låta egna bolag ta hand om till exempel avfallshantering, utan att upphandla tjänsten först. Det blir konsekvensen av ett regeringsförslag om tillfälligt undantag från lagen om offentlig upphandling. Undantaget ska gälla i tre år.

- Det här är ett välkommet och logiskt beslut, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

I mars 2008 dömdes Tomelilla och Simrishamns kommun av Regeringsrätten för att ha brutit mot lagen om offentlig upphandling. De gav, utan upphandling, uppdraget att sköta kommunernas avfallshantering till Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, där de båda kommunerna är delägare.

- Sedan dess har SKL arbetat med att få till stånd en ändring av lagen. Det är fel att kommuner och landsting tvingats upphandla egna verksamheter som de valt att driva i bolagsform. Det är bra att det blir förändring.

Den nya lagen föreslås gälla från 1 juli 2010 till och med 1 januari 2013. En viktig förutsättning för att slippa upphandla från egna bolag handlar om att två kriterier måste vara uppfyllda.

Det ena, kontrollkriteriet, handlar om att myndigheten ska ha samma kontroll över den som ska utföra tjänsten som över sin egen verksamhet. Det andra, verksamhetskriteriet, handlar om att huvuddelen av verksamheten ska utföras tillsammans med den myndighet som äger verksamheten.

EG-domstolen har tidigare i ett flertal domar slagit fast att upphandlingsskyldighet inte föreligger om kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet är uppfyllda.

Läs mer om SKL:s arbete med upphandling

För mer information: Ulf Palm, förbundsjurist, avdelningen för juridik, tfn 08-452 79 81, 070-671 81 56 E-post: ulf.palm@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01