Naturskyddsföreningen

Kommuner tjänar på att rädda naturen

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 10:52 CET

Det går att kartlägga ekosystemens värde i varje svensk kommun. Internationellt utvecklade metoder för naturvärdering kan enkelt tillämpas på lokal nivå. Det visar en ny rapport som Naturskyddsföreningen presenterar på konferensen ”Vem ska bort?” i Stockholm idag.
– Jag är övertygad om att kommunerna tjänar på att beräkna naturens värde för den lokala ekonomin. Vi presenterar nu ett redskap som kommunala beslutsfattare kan använda för planering och lokal utveckling, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Artutrotningen i världen har accelererat och FN har utsett 2010 till det internationella året för biologisk mångfald. När växter, djur och svampar utrotas i världen, minskar ekosystemens möjligheter att producera varor och tjänster som människan är beroende av, som mat och mediciner.

– Läget är akut. Skogsbruk, jordbruk, fiske, jakt och gifter gör naturen fattigare för varje dag. Basen för hela vårt välbefinnande undermineras, men ändå synliggörs inte naturens värden i beslutsfattandet, varken nationellt eller lokalt. Nu ger vi kommunerna en verktygslåda för att tydliggöra värdet av att till exempel bevara tätortsnära skogsområden och skydda stränderna i kommunen, säger Mikael Karlsson.

FN:s rapporter från projektet ”The Economics of Ecosystem and Biodiversity” (TEEB) har jämförts med Sternrappportens betydelse för klimatfrågan. TEEB-rapporterna, skrivna av Pavan Sukhdev och andra forskare, gör ekonomiska värderingar av de globala förlusterna av biologisk mångfald. Naturskyddsföreningen överför, med en av rapporterna som utgångspunkt, frågan om att ekonomiskt värdera mångfalden till lokala förhållanden i ”Räkna med ekosystemtjänster”.

Rapporten beskriver bland annat sex steg som beslutsfattare i kommunerna kan utgå ifrån i det lokala arbetet. Den presenterades på Naturskyddsförenigens stora höstkonferens om biologisk mångfald med cirka 400 deltagare, som arrangeras tillsammans med tidningen Miljöaktuellt, i Stockholm idag. På konferensen redogör bland annat miljöminister Andreas Carlgren för läget för den biologiska mångfalden i Sverige efter den nyligen avslutade internationella FN-konferensen i Nagoya i Japan

Läs hela rapporten i bifogad fil

Följ konferensen i direktsändning:
www.naturskyddsföreningen.se/live

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22 mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Eva-Lena Neiman, t f presschef, Naturskyddsföreningen, 070-794 04 07
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00