Sveriges Kommuner och Landsting

Kommuner tvingas tacka nej till flyktingar

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 15:48 CET

Så gott som alla kommuner har uppmanats av Integrationsverket att öka sitt flyktingmottagande med anledning av den tillfälliga asyllagen. Sveriges Kommuner och Landsting har i flera år påpekat att ersättningen är för låg för att kunna erbjuda en bra introduktion för nyanlända flyktingar.

I höstas tog riksdagen beslut om en ny tillfällig asyllag för bland annat barnfamiljer som vistats länge i Sverige. Behovet av platser har därmed ökat och Integrationsverket uppskattar antalet till drygt 18 000.

Integrationsverket har skickat ut ett brev till kommunerna med en uppmaning att ta emot fler flyktingar men av dem som hittills svarat har många tackat nej av ekonomiska skäl.

– Vi vet att kommunerna i de flesta fall, anser att staten inte ger full kostnadstäckning för att introducera flyktingar, vilket vi påpekat under många år, säger Arjun Bakshi, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting. Ersättningen är för låg utifrån de integrationspolitiska målsättningarna. De täcker i vissa fall enbart försörjningen och räcker inte till att erbjuda introduktionsprogram med en tydlig arbetsmarknadsinriktning. Dessutom är samverkan med övriga parter som kan bidra till att människor får ett arbete, dålig.

– Den ökade kostnad för en snabb och effektiv introduktion som kommunerna får när man fördubblar sitt mottagande kräver en generell höjning av ersättningen, säger Arjun Bakshi. Risken är annars att den viktiga introduktionen till samhället, fördröjs.

För mer information:
Arjun Bakshi, tfn: 08-452 78 56