Akademikerförbundet SSR

Kommunerna behöver ytterligare statsbidrag redan i år. Akademikerförbundet SSR kommenterar regeringens budgetförslag.

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 13:22 CEST

Regeringen presenterar i vårpropositionen ett engångsbelopp till kommunsektorn på 7 miljarder för 2010 och 5 miljarder för åren 2011 och 2012. Beloppen är för små för att klara behoven. Konjunkturinstitutet ansåg att kommunsektorn redan i år borde får 3 miljarder och ytterligare 9 miljarder nästa år.

- Det är nödvändigt med ett ökat statsbidrag redan i år. Krisens omfattning ställer helt nya och svåra krav på kommunerna. Det är på kommunernas socialkontor som man kommer att möta alla de människor som drabbas av arbetslöshet, säger Christin Johansson ordförande för Akademikerförbundet SSR.

-Det är också viktigt att den offentliga sektorn har möjligheter att utveckla sin verksamhet. I bistra tider måste samhället satsa mer, fortsätter Christin Johansson

Akademikerförbundet SSR välkomnar regeringens satsningar på arbetsmarknadspolitiken. Det är viktigt att resurserna går till Arbetsförmedlingens verksamhet. Resurser och åtgärder måste i större utsträckning anpassas efter behov och förutsättningar. Arbetsförmedlingen måste få förutsättningar att arbeta mer kreativt och tillåtas nytänkande.

- Vi anser att förmedlingen ska få möjlighet att anställa välutbildad personal som kan utföra myndighetens hela uppdrag, inte fler korttidsanställda, säger Heike Erkers ordförande Saco-S Arbetsförmedlingen.

- Det är också av yttersta vikt att Arbetsförmedlingen får möjlighet att ta hänsyn till

de lokala och regionala förutsättningarna. Bind inte fast förmedlingarna, fortsätter Heike Erkers. - Det är tveksamt om regeringens budgetförslag är tillräckligt. Vi tycker att regeringen ska ha en beredskap att tillföra ytterligare medel. Vi känner en stor oro för att arbetslöshetsförsäkringen kommer att ta hela satsningen från dagens förslag, säger Heike Erkers.

Försäkringskassan får 600 miljoner extra till resursförstärkning. Vi välkomnar detta och hoppas att man på sikt kan klara Försäkringskassans stora underskott, avslutar Christin Johansson

För med information kontakta Christin Johansson, förbundsordförande, mobil 0708-17 44 59 eller Heike Erkers, Saco-S Arbetsförmedlingen, mobil 070-622 39 78
Akademikerförbundet SSR organiserar 55 000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom SACO.


Press- och kommunikationschef Stina Andersson, tfn 08-617 44 87, mobil 0706-18 44 87, stina.andersson@akademssr.se