Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunerna bryter inte mot lagen

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 16:44 CEST

I den senaste tidens debatt har bland annat Hyresgästföreningen påstått att kommunerna tar ut för mycket vinst ur sina allmännyttiga bostadsbolag. Dessa påståenden har ingen laglig grund. Kommunerna bryter inte mot lagen.

Tvärtom har de kommunala bostadsbolagen backats upp genom att kommunerna tillfört bostadsbolagen betydande summor under åren för att undvika konkurs i många bolag. Stora kapitaltillskott lär också krävas framöver.

Med undantag från den så kallade Allbolagen från 2002 gäller samma regler för de kommunala bostadsbolagen som för andra aktörer. I Allbolagen står att vinstutdelning får endast ske med skäligt belopp.

En vinst hos bolagen är en förutsättning för att skälig utdelning ska kunna ges. Utdelningen får kommunerna bestämma själva över. Åsikter har framförts om de val som gjorts, men några legala skäl för att kritisera kommunernas olika lösningar finns inte anser förbunden.

Förbunden anser inte heller att den så kallade självkostnadsprincipen gäller de allmännyttiga bostadsbolagen.

Kontaktperson:
Lars Björnson, Skatteexpert, Civilrättssektionen, 08-452 79 72, 070-319 79 72.