Katrineholms kommun

Kommunerna föreslås få ersättning för anhöriginvandring

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2012 10:49 CEST

Katrineholms kommuns arbete för att påverka regeringen har gett resultat. Kommunen har tidigare påtalat att statlig ersättning bör betalas för den förväntade ökade anhöriginvandringen från bland annat Somalia. 

Nu föreslår regeringen en utvidgning av vilka anhöriga som ska omfattas av etableringssystemet, det vill säga flyktingmottagandet, samt att kommuner och landsting ska få statlig ersättning för dessa anhöriga. Förändringen föreslås träda i kraft från och med 1 januari 2013. 

- Jag är väldigt tacksam för det arbete som har lagts ner hos oss i Katrineholm för att påverka beslutet i den här positiva riktningen. Det visar att vårt jobb har gett resultat. Regeringen har lyssnat på de synpunkter som har kommit in från kommunerna och att vi får ersättning. Nu ska vi se till att förbereda oss på bästa sätt för att ge de nyanlända flyktingarna ett bra mottagande när de kommer till oss, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström. 

För mer information kontakta kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström, telefon 070-6652822.

Bakgrund:
Efter en dom i Migrationsöverdomstolen för två år sedan har det i princip varit omöjligt för anhöriga till flyktingar och skyddsbehövande från Somalia att återförenas eftersom de inte har kunnat styrka sin identitet. En ny dom från i våras gjorde det möjligt att styrka släktskap via DNA, vilket åter gjort det möjligt för anhöriginvandring bland annat från Somalia.

Flera kommuner har påtalat för regeringen att många av dessa anhöriga kommer att hamna utanför den så kallade etableringsreformen. Normalt sett måste anhöriga söka uppehållstillstånd inom två år från det att den man är släkt med i Sverige bosatte sig i en kommun. Till följd av Migrationsöverdomstolens dom har de anhöriga inte kunnat göra detta.

För att lösa denna situation föreslår regeringen en tillfällig lagändring. Den innebär att individerna får rätt till insatser inom flyktingmottagandet. Den innebär också att kommuner och landsting får ersättning för insatser, på samma sätt som man får för andra flyktingar.

 

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se