Statistiska centralbyrån, SCB

Kommunerna lånar ut allt mer till kommunägda företag

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:35 CEST

Kommunernas finansiella tillgångar har ökat under 2005. Kommunerna hade 2005 en nettotillgång på 36 miljarder. Detta är en ökning med 11,5 miljarder jämfört med 2004. Den största delen av kommunernas tillgångar är lån till kommunägda företag.Landstingens finansiella ställning, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder är fortfarande negativ. Underskottet har dock minskat från –8,8 miljarder 2004 till –1,2 miljarder 2005.

I slutet av 2005 var kommunernas och landstingens finansiella tillgångar tillsammans 276 miljarder. Detta är en ökning med 5 procent sedan 2004. Samtidigt har de finansiella skulderna ökat med 3,5 miljarder eller 1,5 procent.

Lån till kommunägda företag största tillgången
Den största delen, 60 procent, av kommunernas finansiella tillgångar utgjordes av långfristig utlåning till kommunägda företag och det var också denna post som ökade mest mellan åren. Det är därför svårt att säga om det ser bättre ut för kommunerna eftersom skulderna förmodligen har ökat i motsvarande grad i de kommunägda företagen, vilket innebär att den finansiella ställningen för kommunkoncernen i stort är oförändrad.

Bakom landstingens förbättrade ekonomi finns en ökning av tillgångarna, det är främst de kortfristiga placeringarna som har ökat. De långfristiga skulderna fortsätter också att minska. Minskningen var 2 miljarder 2005.

Definitioner och förklaringarUppgifterna är fortfarande preliminära och kan komma att ändras när kommunerna och landstingen har kommit längre i sitt bokslutsarbete.


PublikationEn mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i statistiskt meddelande Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2005.


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Producent
SCB, Enheten för offentlig ekonomi
701 89 ÖREBRO
Förfrågningar
Jessica Kühne
Tfn 019-17 70 31
E-post jessica.kuhne@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.