Länsstyrelsen i Stockholms län

Kommunernas drogförebyggande arbete kartlagt

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 15:59 CEST

Just nu pågår drogförebyggande insatser med statligt stöd i 24 av länets 26 kommuner. Totalt finns 49 kommunala samordnare för drogförebyggande arbete, men 4 kommuner står helt utan. Ambitionsnivån skiljer sig mycket mellan kommunerna. Det visar den kartläggning som Länsstyrelsen gjort.


Länsstyrelsen har sammanlagt fördelat cirka 50 miljoner kronor till alkohol- och narkotikaförebyggande insatser till kommunerna i Stockholms län under åren 2001-2005.

Statsbidragets syfte är att bidra till ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete på lokal nivå. Huvudsakligen har medlen gått till att anställa samordnare för det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet i kommunerna. Deras arbete är i huvudsak inriktat på barn, unga och föräldrar.

De flesta samordnare arbetar med uppgiften på heltid. Många har tidsbegränsade uppdrag. I dag saknas samordnare för drogförebyggande arbete i fyra kommuner: Haninge, Upplands-Bro, Sundbyberg och Österåker.

- Det arbete som inletts i kommunerna är lovande, säger Karin Rolf som arbetar med bidragsfördelningen på Länsstyrelsen. Vi hoppas på en fortsatt positiv utveckling men det finns orosmoln. Flera kommuner och stadsdelar signalerar att utan fortsatt statligt stöd är det drogförebyggande arbetet i farozonen. Det finns stora variationer mellan kommunerna när det gäller kommunledningens stöd för verksamheten.

Av höstens budgetproposition framgår att ett fortsatt statligt stöd kommer att ges till det förebyggande arbetet. Regeringsbeslutet som visar hur mycket pengar det rör sig om väntas dock först efter årsskiftet. Länsstyrelsen kommer att inbjuda kommuner och stadsdelar i Stockholms län att ansöka om medel för alkohol- och drogförebyggande insatser, under förutsättning att Länsstyrelsen tilldelas medel för detta, under november månad. Ansökningstiden sträcker sig fram till den 1 mars 2006.

Läs rapporten Alkohol och droger - kommunernas förebyggande insatser >> (pdf)
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer/S/rapporter/2005/alkohol%20och%20droger_lst_rapp_2005_23_webb.pdf

För mer information kontakta:
Karin Rolf, socialavdelning, Länsstyrelsen i Stockholms län, tfn 08-785 40 78.