Klimatkommunerna

Kommunernas och landstingens klimatarbete i höstbudgeten

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 21:23 CEST

I regeringens budgetproposition avspeglas klimatfrågan i flera politikområden. Det är bra att regeringen har en hög ambition, men vi tycker ändå att det fattas förslag för att stimulera det lokala och regionala klimatarbetet.

Det påbörjade arbetet att stötta energieffektivisering i kommuner och landsting fortsätter till 2014 och det är bra. Ett problem är dock att stödet inte kan användas till investeringar. Att förlita sig på att dessa åtgärder är lönsamma och därför också blir genomförda är enligt vår erfarenhet vanskligt.

Det behövs fortfarande investeringsstöd för att stimulera innovativa åtgärder, att se till att nya idéer prövas i stor skala och att goda exempel snabbt omsätts i praktik. 80 % av kommunerna har idag en energi- och klimatplan men det är fortfarande mängder av åtgärder som inte genomförs.

Sverige ska fortsatt vara ledande i klimatarbetet, skriver Andreas Carlgren. Klimatkommunerna instämmer helt i detta men vi menar att kommunerna och landstingen behöver ges större möjligheter att vara den del av lösningen vi vet att vi kan bli.

Vi behöver:

  • Ökade möjligheter att investera i nya, innovativa klimatåtgärder
  • Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas
  • Ökade möjligheter att ställa krav på energieffektivt byggande
  • Stöd till renovering av miljonprogramsområden
  • Mer genomgripande satsning på nya järnvägar och underhåll av befintliga
  • Bättre och mer långsiktig energi- och klimatstatistik nedbruten på lokal nivå

Om vi menar allvar med att ställa om till ett samhälle med minimal klimatpåverkan måste långtgående åtgärder sättas in snabbt. Regeringen avvecklar nu satsningen på hållbara städer och nu undrar vi: vad får vi se istället?

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokal klimatarbete.

www.klimatkommunerna.se