Svensk KommunRating AB

Kommunexperten fyller 2 år, 24 nummer och 193 kommunanalyser

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2010 20:34 CET

Det började hösten 2007 med en provtidning som många fick tycka till om. Men drömmarna hade funnits sedan många år. Förebilden var bland annat Affärsvärlden som startade 1901 då det fanns ett 40-tal börsbolag och några större banker.

Kommunexperten finns kvar efter två år på en marknad där mer än nittio procent av våra framtida kunder ännu inte vet att vi finns och att deras behov snabbt, smidigt och kostnadseffektivt kan tillgodoses.

Förtroendet byggdes på samma sätt i Affärsvärldens barndom i början av 1900-talet som det grundläggs nu, genom att vara privatägt, oberoende och fristående. Idag innebär det också en tidning fri från annonser. Sådana finns inte säger våra kritiker. Information är gratis och måste finansieras av någon. Men Kommunexperten är unik genom att förmedla kunskap om finansiella fundamenta om kommuner. Kunder betalar för kunskap, inte för informationsbrus.

-       Kommunexperten är en tidning för kommuner menar många. Det är politiker och tjänstemän i kommuner som är läsare. Men det är inte vår idé med Kommunexperten, säger Hans Jensevik, vd för Svensk KommunRating AB. Det är en tidning om kommuner för alla.

Alla bor i en kommun. Alla som investerar i någonting gör det i en kommun. Hela välfärdsproduktionen så som skola, vård och omsorg har kommuner som huvudmän. Det är betydelsefullt att vara positionerad dvs bo, investera, vara företagare i rätt kommun. Nu kan man på sakliga grunder dvs på finansiella fundamenta utvärdera kommuner. Det är nämligen så att kommuner med starka och uthålliga finanser också har den bästa servicen. Det är budskapet i de ekonomiska läroböckerna och nu finns även ett växande antal utredningar som verifierar att det också är så i praktiken.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Jensevik, vd , Svensk KommunRating, 018-146032 eller 0705-146032

Vivianne Eriksson, marknad, Svensk KommunRating 018-146030 eller 0733-261 309

Kommunexperten är landets enda analystidning för oberoende kommunalekonomisk analys.

Analystidningen Kommunexperten ges ut av Förlaget Kommunexperten AB. Förlaget är en del av Svensk KommunRating som bildades år 1991 i samband med att kommunerna blev finansiellt avreglerade genom 1991 års kommunallag.