Vänsterpartiet

Kommunföreträdare vill stoppa Östersjösatsningar

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 14:09 CEST

Östersjön är idag ett av världens med förorenade hav. Det är pinsamt och tragiskt att borgerliga och socialdemokratiska kommunföreträdare vill stoppa efterfrågade och kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med Östersjöns allvarliga situation.

I en ranking gjord av Världsnaturfonden WWF uppnår Sverige bara 35 % av de åtgärder som WWF valt att studera och som krävs för att skydda marina miljöer till havs.

Även en statlig utredning, Havsmiljöutredningen, pekar på flera problem med förvaltningen av den Svenska havsmiljön och kommer med flera förslag på förbättringar. Utredningens slutbetänkande har nu behandlats av SKL - Sveriges kommuner och landsting.

Miljöpartiet och vänsterpartiet i SKL menar att det är hög tid att gå från retorik till handling för att komma tillrätta med Östersjöns allvarliga situation och är kritiska mot att förbundet avstyrker Havsmiljöutredningens förslag.

- Det finns ett kraftigt genomförandeunderskott av alla rekommendationer och åtgärder som beslutats både nationellt och i dialog med länderna runt Östersjön, säger Jonas Eriksson, ledamot i SKL:s beredning för samhällsbyggnadsfrågor.

Havsmiljöutredningen föreslår bl a ett nytt planeringssystem för Sveriges havsområden med bindande regionala havsplaner, något som miljöpartiet och vänsterpartiet anser nödvändigt för att nå framgång i att rädda Östersjön.

- Utredningens förslag underlättar för kommunerna att arbeta gemensamt och mot samma mål, menar Vilmer Andersen, ersättare i SKL:s samhällsbyggnadsberedning. Det kommunala perspektivet är alldeles för begränsat för att lösa en så här komplex och stor fråga.

Att fortsätta som tidigare där varje enskild kustkommun bär ansvar för sin havsmiljö har uppenbart inte fungerat. Förbundets hållning kommer inte att stötta Östersjöarbetet och är tragiskt och oförståeligt, avslutar Jonas Eriksson och Vilmer Andersen.

För mer information:

Jonas Eriksson (mp) Vilmer Andersen (v)

070-399 74 55 070-5852224

Havsmiljöutredningen

http://www.regeringen.se/sb/d/10119/a/104309

WWF Världsnaturfondens rapport

http://www.wwf.se/press/1188911-ostersjolanderna-har-svart-att-klara-havsmiljoarbetet