Mölndals stad

Kommunfullmäktige 26 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 14:11 CEST

Två timmars debatt om framtida kollektivtrafik!
Attila Ungvari och Jan Efraimsson från Västtrafik AB tillsammans med trafikingenjör Ronnie Carlsson inledde på ett utmärkt sätt med en information om dagens och framtidens kollektivtrafik.

Några siffror:

Kostnaderna för kollektivtrafiken i Mölndal beräknas till ca 105 mnkr/år och täcks med
Biljettintäkter 60 mnkr/år
Regionens bidrag 25 mnkr/år
Kommunens bidrag 20 mnkr/år.
Som den enda av kranskommunerna har Mölndal en större inpendling än utpendling.
Kollektivtrafikens andel av arbetspendlingen är 12 % mot Göteborg, 6 % mot Härryda och 5 % mot Kungsbacka.
Målet för framtida kollektivtrafik är att andelen om 20 år ökar från dagens ca 24 % till ca 35%
I den efterföljande debatten, där 15 talare deltog, hördes förslag om

ändrad taxekonstruktion, där inte kommungräns = taxezon
för- och nackdelar mot utbyggd spårlinje mellan Mölndal och Västra Frölunda.
Busslinjer som fortsätter in i grannkommuner i stället för att vända vid kommungränser.
Fullmäktige informeras om planerna för Mölndals centrum
Kommundirektör Jan Persson lämnar en intressant presentation av planerna på en utbyggnad av Mölndals centrum i enlighet med kommunens centrumplan. Den totala bruttoarean är ca 140 000 kvm fördelade på bl.a. butiker, saluhall och bostäder och kulturhus.

Ett 39-vånings hus på 120 m med kontor och bostäder blev den främsta orsaken till den stundtals mycket livliga debatten.

Kållereds centrum
Planeringsutskottets ordförande Patrik Karlsson (s) besvarade en interpellation om Vision Kållereds Centrum. Han menade att utöver förverkligandet av upprustning av nuvarande centrum behövs en förtätning av bostäder, en förbättrad trafikmiljö liksom omdisponering av ytor i centrum.

Dessutom lämnades i två skilda motioner från (s) resp. (c) förslag som gällde förbättringar av Kållereds centrum!

11 nya motioner
Till mötet hade lämnats 11 olika motioner! Se Snabbprotokoll
http://www.molndal.se/kommun/protokoll/protokoll.htm#snabb