Tingsryds kommun

Kommunfullmäktige 30/11

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 13:58 CET

KOMMUNFULLMÄKTIGE

sammanträder torsdagen den 30 november 2006 kl 15.00 i Tingsryds Folkpark, Mårslycke, för behandling av följande ärenden:

* Information om måltidsverksamheten, kostchef Gunilla Holmewi-Nilsson
* Matpriser enligt SoL och LSS
* Socialplan 2007
* Val av ledamöter och ersättare till förbundsfullmäktige för kommunalförbundet
Södra Smålands kommuner och landsting
* Kommunens deltagande i föreningen Kommuner i Sydost
* Försäljning av fastigheten Tingsryd Vinkeln 1
* Försäljning av del av fastigheten Tingsryd 12:1
* Integrationspolitiskt program för Tingsryds kommun
* Om- och tillbyggnad, Linneryds skola
* Ändring av avtal mellan Tingsryds kommun och TAIF gällande köp av lärartjänst
till ishockeygymnasiet
* Förslag till ändring av renhållningstaxa för Tingsryds kommun
* Förslag till ändring av taxa för Tingsryds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
* Förslag till barnomsorgstaxa för Tingsryds kommun
* Förslag till budget 2007 och verksamhetsplan för 2008 – 2009
* Svar på motion om att Tingsryds kommun ska söka medlemskap i Sveriges Ekokommuner
* Svar på motion om seniorbostäder i Tingsryds kommun
* Inkommen motion
* Revisorernas bedömning av Tingsryds kommuns delårsrapport per 2006-08-31

Sven-Erik Svensson Sara Rudolfsson
Ordförande Sekreterare

Handlingarna, inklusive förslag till budget för år 2007 och verksamhetsplan för 2008 – 2009, finns tillgängliga på kommunkansliet, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100