Robertsfors Kommun

Kommunfullmäktige 30 november

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 15:51 CET

Fullmäktige hålls i Ånäsets Tingshus kl. 18.30.

Ärendelista:

1 Fullmäktiges öppnande - Ålderspresident Rolf Olofsson
2 Upprop
3 Val av justerare
4 Tid och plats för justering
5 Val av ordförande och vice ordförande för dagens
sammanträde
6 Allmänhetens frågestund
7 Interpellationer
8 Enkel fråga
9 Val av valberedningsutskott
10 Anmälan medborgarförslag 6/2006- "Kärleksstigen"
11 VEP 2007 - 2009
12 Medborgarförslag 5/2006 - Inflyttning till Robertsfors
13 Medborgarförslag 2/2006 - Bidrag till byar med aktiv
och uppdaterad hemsida
14 Besvarande av motion 4/2005- Alternativa driftsformer
i äldreomsorgen
15 Förändringar - Kommunstyrelsens reglemente
16 Revidering av revisionsreglemente för Robertsfors
kommun
17 Revidering av regelverk för färdtjänst
18 Reglemente för socialnämnden
19 Ändring av VA-taxa
20 Ändring av renhållningstaxa
21 Fastighetsreglering
22 Rapporter
23 Övriga frågor


Handlingarna finns på kommunens hemsida under fliken Allmänna handlingar: Nämndernas sammanträdesdagar.

Kommunstyrelse- och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla.

Välkomna