Haninge samarbetskoalition

Kommunfullmäktige Haninge måndag 16 april kommenterad dagordning.

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 14:56 CEST

Årsredovisning visar 123,5 miljoner i överskott för 2017

Årets resultat blev 123,5 miljoner kronor (mnkr). 

Kommunfullmäktiges mål är att resultatet ska vara minst 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Resultatet för 2017 blev 2,8 procent och därmed uppfylldes resultatmålet. Resultatet innebär att balanskravet är uppfyllt. 

De flesta nämnderna har positiva resultat och redovisar sammantaget ett överskott mot budget med 37,4 mnkr eller 0,9 procent. Kommunens egna kapital uppgår nu till 1625,1 mnkr. Soliditeten i kommunen har ökat till 46,3 procent. Kommunen har ett stort pensionsåtagande som är en ansvarsförbindelse med 1 361 mnkr (pensioner intjänade före 1998). Om detta pensionsåtagande räknas in i balansräkningen är kommunens soliditet 8 procent. Det innebär att målet med att ha en positiv soliditet, inkl pensionsåtagandet, 2018 redan har uppnåtts.

Läs ärendet här

Stadsutvecklingsplanen Handen, Vega och Brandbergen växer samman

Stadsutvecklingsplanen redovisar möjligheter att låta Handen, Vega och delar av Brandbergen växa samman med 17 000 bostäder fram till år 2050.

Läs ärendet här

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans