Sotenäs kommun

Kommunfullmäktige i Sotenäs

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 12:08 CEST

sammanträder torsdagen den 13 oktober 2005 kl 17 30 i Folkets Hus i Kungshamn.

Vid detta sammanträde behandlar fullmäktige bland annat delårsrapporten för perioden januari - augusti med prognos för kommunens ekonomiska resultat 2005, svar på motion från Jeanette Loy (m) om behov av kommunjurist, försäljning av mark på Ringberget i Kungshamn till Sotenäsbostäder AB samt kommunens valdistriktsindelning vid valet nästa år.

Hela föredragningslistan med handlingar finns på kansliavdelningen, Kommunhuset i Kungshamn. Fullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten och direktsänds av Radio Sotenäs 95,3 Mhz. Sammanträdet inleds som vanligt med allmänhetens frågestund i fullmäktige.

Klicka här för att läsa kallelsen:
http://www.sotenas.se/archive/dokument/KF1013.pdf