Eskilstuna kommun

Kommunfullmäktige sammanträder 27 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 12:56 CEST

Kommunfullmäktige sammanträder i Eskilstunas stadshus 27 oktober klockan 18.00.

Före sammanträdet, mellan 17.40 och 18.00, spelar gruppen Tambu. Gruppen har vunnit en musiktävling i Eskilstuna och kommer att representera Eskilstuna i vår vänort Erlangen.

1. Protokolljustering.

2. Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter.

3. Svar på interpellation om insatser för att föra över landsvägstransporter till järnväg.

4. Svar på interpellation om restprodukter från kommunens elektronikåtervinning.

5. Svar på interpellation om samhällets tillkortakommande mot drogpåverkade personer på Fristadstorget.

6. Ekonomisk delårsrapport, januari – augusti 2005, för Eskilstuna kommun.

7. Ändring i taxorna för miljö- och byggnämndens verksamhet samt stadsbyggnadsnämndens plan- och utstakningsverksamhet.

8. Yttrande över betänkandet ”Det blågula glashuset” (SOU 2005:56).

9. Sammanträdestider 2006 för kommunfullmäktige.

10. Redovisning av motioner, som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige.

11. Val till kommunala uppdrag.

12. Svar på motion om att ta bort stödet till studieförbunden.

13. Motion om obligatorisk rapportering från kommunala studieresor.

Välkommen att lyssna på sammanträdet, som hålls i fullmäktigesalen två trappor upp i Stadshuset. Sammanträdet sänds även i Radio Eskilstuna 92,7 från 18.00.

Om Du vill läsa sammanträdeshandlingar så gör ett besök hos kommunfullmäktiges sekreterare i Stadshuset.

Jonny Lundgren
Ordförande

Sickan Eld
Kommunsekreterare