Stockholms stad

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 09:52 CET

. Vissa förtroendevalda som varit deltidsarvoderade får förlängt till, som längst, den 31 december 2006.

. Staden bildar S:t Erik Livförsäkring AB. Bolaget ska hantera pensioner för personalen inom koncernen Stockholms Stadshus AB. Dels kan bolaget förvalta pengarna på ett mer kostnadseffektivt sätt, dels kommer de nya redovisnings- och lagreglerna inom EU att öka behovet av ett dylikt bolag.

. Lägenheter och hotell i Marieberg. Fullmäktige fattade ett "genomförandebeslut". Nu ska 340 lägenheter och ett hotell byggas inom fastigheten Marieberg 1:26 (kvarteren Snöflingan och Iskristallen) på Kungsholmen. Detta har varit planerat länge och ingår i ett större byggprojekt inom triangeln Lindhagensplan, Drottningholmsvägen, Västerbron och Rålambshovsleden.

. 500 lägenheter inom Sabbatsbergsområdet. Ett annat genomförandebeslut för 500 lägenheter och ett stort antal lokaler inom Sabbatsberg 16 fattades därefter. Det är i huvudsak de tre kvarteren mellan Dalagatan i öster och Torsgränd i väster som ska bebyggas.

. Ramavtalet för skollokaler har reviderats. 2004 beslöts att förskolorna skulle förvärvas av SISAB, som redan stod för skollokalerna i Staden. Nu är det gjort och avtal behövs som även reglerar förskolelokalerna. Det nya avtalet leder till sänkta hyreskostnader för förskolorna med sammanlagt 37 miljoner kronor.


http://www.stockholm.se/Upload/megafon/115561/Nya%20R%c3%a5dssalsEko%2020061106_red.pdf