Degerfors kommun

Kommunfullmäktiges nya presidium

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 16:38 CET

På kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 november valdes ett nytt presidium för mandatperioden 2007-2010.
Posten som kommunfullmäktiges ordförande kommer under mandatperioden att innehas av Jeannette Rasko från socialdemokraterna. Till vice ordförande valdes Ulf Örtegren från folkpartiet och Roland Halvarsson från vänsterpartiet omvaldes till andre vice ordförande.

Även en valberedning bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare valdes av kommunfullmäktige vid måndagens sammanträde.

Till ordinarie ledamöter valdes:
Timo Laaksonen (s), ordförande
Mary-Anne Landberg (s)
Peter Pedersen (v)
Bertil Persson (c), vice ordförande
Christina Krider (fp)

Till ersättare valdes:
Åsa Högberg (s)
Benny Christensen (s)
Bernt Vitans (v)
Lars-Åke Bergsten (m)
Christina Larsson (c)

Valberedningen har nu fram till sammanträdet den 18 december på sig att ta fram förslag på vilka ledamöter och ersättare som skall besätta de olika nämnderna.