NGS Next Generation Systems Sweden AB

KOMMUNIKÉ FRÅN NGS GROUP AB (PUBL) EXTRA ÅRSSTÄMMA DEN 27 AUGUSTI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 15:54 CEST

Vid dagens extra årsstämma i NGS Group AB (publ) beslutade årsstämman följande:

Beslut om sammanläggning av aktier
Extra årsstämman beslutade om sammanläggning av aktier varvid hundra (100) aktier sammanläggs till en (1) ny aktie. Stämman beslutas också att ändra bolagsordningen så att aktiekapitalet lägst uppgår till 5.000.000 och högst 20.000.000 kronor


Beslut om bemyndigande till styrelsen att med företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission Den extra årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission vid ett eller flera tillfällen till ett belopp om totalt högst 40.000.000 kronor.


Beslut om bemyndigande till styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission På extra årsstämman beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission vid ett eller flera tillfällen med ett belopp om högst 10.000.000 kronor.