Sveriges Informationsförening

Kommunikation avgörande för sjukvården

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:03 CET

Kommunikation som konkurrensmedel? Det är vardag för universitetssjukhusen i Skåne och Örebro, som djupdykt i frågan om hur ledarskap och kommunikation utvecklar organisationernas konkurrenskraft.

Tillsammans har Skånes Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Örebro skrivit en rapport om sina erfarenheter av kommunikationsarbetet inom hälso- och sjukvården.
– Universitetssjukhusen är komplexa skattefinansierade kunskapsorganisationer som är politiskt styrda. De kan inte spela efter marknadens spelregler. Vi menar att konkurrenskraft och effektivitet istället ligger i en väl utvecklad kommunikation, säger Cecilia Sjöholm, nu kommunikationschef på Procordia, som författat rapporten tillsammans med Eva Johannesson, Ulrika Julin och Ove Pettersson.

Ledning, styrning och uppföljning är viktiga komponenter som urskiljs bland framgångsfaktorerna. I rapporten ges också förslag på frågeställningar som en organisation kan arbeta med för att bli en kommunikativ organisation.
– Det är mycket bra att universitetssjukhusen tar sig an uppgiften att synliggöra värdet med kommunikation. Rapporten är ett steg på vägen i kunskapsutvecklingen kring kommunikativa organisationer, säger Sylvia Nylin, VD på Informationsföreningen.

Rapporten finns att ladda ner som pdf på Informationsföreningens hemsida,
www.informationsforeningen.se

För mer information, kontakta:
Cecilia Sjöholm, kommunikationschef Procordia, 0765-38 55 34
Ulrika Julin, kommunikationschef Universitetssjukhuset Örebro, 070-562 66 75
Ove Pettersson, f.d. Universitetssjukhuset Örebro, 073-0623335
Eva Johannesson, kommunikationschef Skånes universitetssjukhus, 0703-30 18 17
Jeanette Agnrud, pressansvarig, Sveriges Informationsförening, 08-653 16 24, 0709-26 82 80, jeanette.agnrud@informationsforeningen.se

I Sveriges Informationsförening finns över 5000 medlemmar som arbetar professionellt med kommunikation. De är verksamma över hela landet inom företag, offentlig verksamhet, organisationer och som konsulter. Föreningen bildades 1950 och VD är Sylvia Nylin. 2009 omsatte informationsbranschen 41,3 miljarder kronor. Mer information samt pressbilder finns på www.informationsforeningen.se