Intellecta AB

Kommunikationsbyrån Bysted blir helägt dotterbolag till Intellecta AB

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 15:25 CEST

Kommunikationskoncernen Intellecta AB förvärvar resterande 25 procent av aktierna i den danska kommunikationsbyrån Bysted A/S, med 45 anställda och en årlig omsättning på omkring 70 MSEK. Bysted blir därmed ett helägt dotterbolag till Intellecta AB per 1 september 2007.

Bysteds erbjudande omfattar kommunikationsrådgivning, corporate branding, IR-kommunikation/årsredovisningar, PR, design, webbtjänster, kampanjer samt utställningar/events. Verksamheten bedrivs i Danmark och i Malmö.

Bysted ingår i Intellectas affärsområde Communication (byråverksamhet). I affärsområdet ingår också företagen Intellecta Communication i Stockholm, med 45 medarbetare, samt den i oktober 2006 förvärvade strategi- och varumärkesbyrån Rewir med 25 anställda i Stockholm.

Köpeskillingen för resterande aktier i Bysted uppgår till 6,4 MDKK i enlighet med det i förväg fastställda optionspriset i överlåtelseavtalet per 1 oktober 2004, när 75 procent av aktieinnehavet i bolaget förvärvades av Intellecta.

Intellectas policy är att äga dotterbolagen till 100 procent.


För ytterligare information, kontakta:
Richard Ohlson, vd och koncernchef Intellecta AB, 08-506 288 60, 0709-75 99 11, richard.ohlson@intellecta.se


Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom att effektivt integrera kommunikation och publicering. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Communication (byrå- och konsulttjänster) samt InfoLog (informationslogistik). Vi är cirka 400 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark. Läs mer på www.intellecta.se