ElektronikGruppen BK AB

Kommuniké

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 10:42 CEST

Kommuniké från årsstämma i
ElektronikGruppen BK AB (publ) den 27 april 2006

Utdelning
I enlighet med förslag från styrelsen bestämdes utdelningen till 1,75 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen bestämdes till den 3 maj 2006.

Styrelse
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Thomas Wernhoff, Kenneth Lindqvist, Catharina Lagerstam och Jan Petterson samt nyvaldes Magnus Norman. Magnus har tidigare varit VD i AB Segerström & Svensson och har därutöver en lång och gedigen erfarenhet inom elektronikbranschen .

På årsstämman omvaldes Wernhoff till styrelsens ordförande och Lindqvist nyvaldes till vice ordförande.

Valberedning
Till ledamöter i valberedningen omvaldes Thomas Wernhoff, Kenneth Lindqvist (ordförande) och Tommy Jägermo samt nyvaldes Hans Fletcher.

Ersättningskommitté
Till ledamöter i ersättningskommittén omvaldes Thomas Wernhoff och nyvaldes Catharina Lagerstam..

Revisionskommitté
Bolagsstämman beslutade att styrelsen i sin helhet skall utgöra revisionskommitté.

Övriga beslut
Årsstämman biföll enhälligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen samt avyttring av bolagets samtliga aktier i dotterbolaget Magnetron Technology Philippines Corp.

Vällingby den 28 april 2006

Styrelsen
ElektronikGruppen BK AB (publ)


ElektronikGruppen är ett börsnoterat bolag med ca 700 MSEK i omsättning och med ca 260 anställda i 8 länder uppdelat på fyra affärsområden.
EG Products utvecklar och tillverkar både fiberoptiska produkter och induktiva komponenter till företag som tillverkar och installerar utrustning inom elektronik och telekommunikation.
EG Electronic Components marknadsför kundanpassade komponenter till elektronikindustrin i Norden, Polen och Baltikum.
EG Production Technology säljer produktionsutrustningar, förbrukningsmaterial och processutbildning till elektronikindustrin i Norden, Baltikum och Polen.
EG Electromechanics säljer elektromekaniska komponenter till bl a fordonstillverkare och företag inom industriautomation i Norden.