Starbreeze AB

Kommuniké från årsstämma 2006 i Starbreeze AB

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 16:13 CET

Kommuniké från årsstämma 2006 i Starbreeze AB


Vid Starbreeze AB (publ) årsstämma den 23 november 2006 i Uppsala fattades bland annat följande beslut:

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Törnqvist, Lars Olde och Magnus Högdahl. Nyval av Jan-Olof Hersler, Peter Levin och Peter Hedlund.

Årsstämman beslutade att tillsätta en valberedning bestående av en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden.

Årsstämman beslutade, på styrelsens förslag och mot bakgrund av vad som
föranleds av nya aktiebolagslagen, om vissa erforderliga ändringar i
bolagsordningen.

Styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Verkställande Direktör Johan Kristiansson höll ett anförande där han bland annat gick igenom verksamhetsåret. Presentationen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Frågor besvaras av VD Johan Kristiansson, tel. 018-12 28 00, e-mail:
johan.kristiansson@starbreeze.com

Starbreeze AB (publ) utvecklar TV-spel och datorspel i samarbete med internationella spelförläggare. Bolagets mål är att vara en av världens ledande oberoende spelutvecklare. Starbreeze är noterat på Aktietorget, med ca 3100 aktieägare. För mer info se: www.starbreeze.com