Micronic Laser Systems AB

Kommuniké från årsstämma från Micronic Laser Systems AB (publ.)

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 11:28 CEST

Täby, 2 april, 2009 - Micronic Laser Systems AB (OMX Nordic Exchange Stockholm, nordiska listan, Small Cap, Information Technology: MICR) fattade vid bolagets årsstämma den 1 april följande beslut:

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Magnus Lindquist, Sven Löfquist, Göran Malm och Lena Treschow Torell samt nyval av Åke Svensson. Lena Treschow Torell valdes till styrelsens ordförande och Göran Malm till styrelsens vice ordförande. Jörgen Centerman har avböjt omval.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde ett styrelsearvode om sammanlagt 1 375 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 500 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande, 275 000 kronor avser arvode till styrelsens vice ordförande och 200 000 kronor avser arvode till envar av styrelsens övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Därutöver fastställdes ett arvode för ledamöter med uppdrag i revisions- och ersättningsutskotten om sammanlagt högst 250 000 kronor, att utgå med 50 000 kronor per ledamot och uppdrag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Behandling av företagets resultat
Årsstämman beslutade att den ansamlade förlusten i moderbolaget, 115 761 079 kronor, överförs i ny räkning.
I övrigt fattades beslut i enlighet med förslag som presenterats i kallelsen.

Kontaktperson:
Sven Löfquist
VD och koncernchef
Tel: 08-638 52 00
sven.lofquist@micronic.se

Om Micronic Laser Systems AB
Micronic Laser Systems AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar.
Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA, Korea och Taiwan. För mer information, se vår hemsida: http://www.micronic.se